Hoge Veluwe Landschapssymposium

Praktische informatie:
Datum: 24 maart 2023
Tijd: 14.00 – 17.00 (met aansluitend borrel, inloop vanaf 13:30 uur)
Plaats: Park Paviljoen
Gelegenheid tot voortzetting van de discussie tijdens een hapje en een drankje na afloop.
Prijs: gratis (excl. entree Park) Reserveren is verplicht

Lezingen Symposium

Op 24 maart 2023 organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe het Hoge Veluwe Landschapssymposium. Dit symposium richt zich op een integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer. De integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg staat daarin centraal.   

Dit symposium buigt zich over de vraag: Hoe komen we tot een meer integrale benadering van het terreinbeheer op landschapsschaal? Daarbij spelen vragen zoals: Welke nieuwe ideeën leven er in Nederland en Vlaanderen over een meer integrale visie op terreinbeheer? Wat betekent dit voor het onderliggende onderzoek, de beheervisies en de dagelijkse praktijk van het terreinbeheer?

In de afgelopen decennia is het beheer van natuurterreinen in Nederland veelzijdiger geworden. Terreineigenaren krijgen te maken met ruimtelijke opgaven als gevolg van milieuproblemen, klimaatverandering en toenemende recreatie. Nadat in het terreinbeheer lange tijd sterk op ecologische waarden is gestuurd hebben geleidelijk aan ook erfgoedwaarden en aardkundige waarden een volwaardige plek gekregen. Desondanks zijn er nog veel vragen over de manier waarop al deze zaken dienen te worden gecombineerd en geïntegreerd in het beheer.

In dit derde Hoge Veluwesymposium delen vijf sprekers hun ervaringen en ideeën over dit onderwerp. Eerst worden zowel voor Nederland als voor Vlaanderen de nieuwste ontwikkelingen op een rij gezet. Vervolgens worden twee concrete uitwerkingen op het niveau van een nationaal park gepresenteerd. Het landschap lijkt bij dit alles een sleutelbegrip te zijn. Tijdens dit symposium is er ruim gelegenheid voor kennisuitwisseling, vragen en discussie.  

Het symposium is gratis toegankelijk en vindt plaats in het Park Paviljoen, gelegen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het aantal beschikbare plaatsen voor fysieke deelname is beperkt, dus laat het snel weten als u komt en meld u af als u onverhoopt toch verhinderd bent, zodat iemand anders uw plaats kan krijgen.

Online deelname is uiteraard ook mogelijk. Voorafgaand aan het symposium ontvangt u een link per e-mail waarmee u het symposium online kunt bijwonen. Aanmelden kan via de knop tickets rechtsbovenin de pagina.

Kijk in de praktische informatie op welke data deze activiteit wordt georganiseerd. Klik op de onderstaande button en selecteer de gewenste datum in de agenda om deze activiteit te boeken.