Hoge Veluwe Landschapssymposium

Praktische informatie:
Datum: 24 maart 2023
Tijd: 14.00 – 17.00 (met aansluitend borrel, inloop vanaf 13:30 uur)
Plaats: Park Paviljoen
Gelegenheid tot voortzetting van de discussie tijdens een hapje en een drankje na afloop.
Prijs: gratis (excl. entree Park) Reserveren is verplicht

Lezingen

Op 24 maart 2023 organiseerde Het Nationale Park De Hoge Veluwe het Hoge Veluwe Landschapssymposium. Dit symposium richtte zich op een integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer. De integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg staat daarin centraal.   

Dit symposium boog zich over de vraag: Hoe komen we tot een meer integrale benadering van het terreinbeheer op landschapsschaal? Daarbij spelen vragen zoals: Welke nieuwe ideeën leven er in Nederland en Vlaanderen over een meer integrale visie op terreinbeheer? Wat betekent dit voor het onderliggende onderzoek, de beheervisies en de dagelijkse praktijk van het terreinbeheer?

In de afgelopen decennia is het beheer van natuurterreinen in Nederland veelzijdiger geworden. Terreineigenaren krijgen te maken met ruimtelijke opgaven als gevolg van milieuproblemen, klimaatverandering en toenemende recreatie. Nadat in het terreinbeheer lange tijd sterk op ecologische waarden is gestuurd hebben geleidelijk aan ook erfgoedwaarden en aardkundige waarden een volwaardige plek gekregen. Desondanks zijn er nog veel vragen over de manier waarop al deze zaken dienen te worden gecombineerd en geïntegreerd in het beheer.

In dit derde Hoge Veluwesymposium deelden vijf sprekers hun ervaringen en ideeën over dit onderwerp. Eerst werden zowel voor Nederland als voor Vlaanderen de nieuwste ontwikkelingen op een rij gezet. Vervolgens werden twee concrete uitwerkingen op het niveau van een nationaal park gepresenteerd. Het landschap lijkt bij dit alles een sleutelbegrip te zijn. Tijdens dit symposium was er ruim gelegenheid voor kennisuitwisseling, vragen en discussie.  

Kijk hier het symposium in delen terug

 

Dagvoorzitter Marlies Claasen - Opening symposium

Drs. Peter Drenth - Interview aan de hand van vragen over ruimtelijke uitdagingen

Drs. Jan Bastianes - Ontwikkelingen in het erfgoedbeleid en erfgoedbeheer in Vlaamse natuurterreinen

Dr. ing. Jori Wolf - Ervaringen met de integrale landschapsaanpak in het beheer van het Nationaal Park Drentsche Aa

Dr. André Jansen - Integratie van landschapsecologie en cultuurhistorie in onderzoek en beheerpraktijk van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Prof. dr. ing. Theo Spek - Naar een integrale landschapsbenadering in het terreinbeheer: ervaringen en uitdagingen voor de toekomst

 

Kijk in de praktische informatie op welke data deze activiteit wordt georganiseerd. Klik op de onderstaande button en selecteer de gewenste datum in de agenda om deze activiteit te boeken.