Hoge Veluwe Lezing Marcel Crok: het benutten van klimaatverandering

Praktische informatie

Datum: zondag 5 januari 2020
Tijdstip: van 10.00 tot 11.00 uur
Locatie: Park Paviljoen
Prijs: € 4,00 per persoon (excl. entree Park, incl. koffie/thee)
Reserveren is verplicht

Lezingen

Hoge Veluwe Lezing Marcel Crok: het benutten van klimaatverandering. Marcel Crok geeft een tegengeluid in de klimaatdiscussie.

Klimaatstrijd gaat er echt om spannen in 2020

Al dertig jaar staat klimaatverandering hoog op de internationale agenda. Toch heeft dat niet geleid tot het stabiliseren van de wereldwijde CO2-uitstoot. Integendeel, de CO2-concentratie is onverminderd gestegen. Hoe kan dat en is dat erg? 

Wetenschapsjournalist Marcel Crok (auteur van De Staat van het Klimaat) volgt het klimaatdebat sinds 2005 op de voet. Volgens Crok kan de CO2-toename wel eens veel minder erg uitpakken dan mensen op basis van de doemberichten in de media zouden verwachten.

Wel maakt hij zich zorgen over het klimaatbeleid dat nu uitgerold wordt in Europa. Brussel werkt aan een klimaatwet waarin vastgelegd wordt dat Europa in 2050 "CO2-vrij" moet zijn. Hoe dat moet gebeuren en wat het burgers gaat kosten is echter nog verre van duidelijk. Het middel kan wel eens erger zijn dan de kwaal, aldus Crok.

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de Urgenda-zaak maakt ook duidelijk dat politici zich niet langer kunnen verschuilen achter louter mooie woorden. Doelstellingen zullen dus omgezet moeten worden in daden.

Het klimaatdebat nadert daarmee z'n climax. Gaan we daadwerkelijk proberen de CO2-uitstoot zo drastisch naar beneden te krijgen en zo ja welke prijs zijn we bereid daarvoor te betalen?

De lezing is inclusief koffie of thee.