Steenmeel Symposium Hoge Veluwe

Datum: dinsdag 20 april 2021
Tijdstip: van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: digitaal vanuit het Park Paviljoen
Prijs: gratis (voor deze activiteit heeft u geen entreeticket voor het Park nodig)
Deelname is alleen mogelijk na reserveren

Lezingen

Volg hier vanaf 13:00 uur het Steenmeel Symposium

Om de kennis en ervaring van de afgelopen vijf jaar aan onderzoek te delen organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe een online symposium over het gebruik van steenmeel binnen natuurbeheer. We zijn trots dat we als natuurgebied mogen bijdragen aan onderzoek naar duurzaam herstel van kwetsbare natuur. De inhoud wordt in drie fasen gepresenteerd; introductie en langer lopend onderzoek, recent gestart onderzoek en het gebruik van steenmeel in de praktijk.

Programma

13:00 uur - Introductie
• Welkom namens Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Dagvoorzitter Theo Spek, Rijksuniversiteit Groningen
• Woord van de Gelderse Gedeputeerde Peter Drenth, verantwoordelijk voor o.a. landbouw, natuur en landschap
• Steenmeeltoediening: waarom en wanneer is het nodig?
Wim de Vries, Wageningen Environmental Research

13:40 uur - Langer lopend onderzoek
• Verzuring en vermesting van de bodem. Is steenmeel de oplossing?
Maaike Weijters, B-ware
• Effecten van steenmeeltoediening op insecten en andere ongewervelden: hoe werkt steenmeel via bodem en plant door op hogere trofische niveaus?
Joost Vogels, Stichting Bargerveen

14:55 uur - Recent gestart onderzoek
• Steenmeel: bodemchemie, N, P, mycorrhiza’s, strooiselafbraak en doorwerkingseffecten op flora en fauna
Henk Siepel, Radboud Universiteit
• Steenmeel als herstelmaatregel in bossen: profiteren grote herbivoren meer dan bomen?
Sylvana Harmsen, Wageningen Universiteit

16:00 uur - Gebruik steenmeel
• Steenmeeltoediening in de praktijk
Leon van den Berg en Gerard Koopmans, Unie van Bosgroepen

Hier vindt u meer informatie over de presentaties en het complete programma in pdf treft u hier. Voor vragen kunt u zich wenden tot symposium@hogeveluwe.nl 

U kunt hier het symposium op 20 april tussen 13:00 en 17:00 uur live volgen.

Het steenmeelonderzoek en het Steenmeel Symposium worden mede mogelijk gemaakt door:
Provincie Gelderland
Prins Bernhard Cultuurfonds
Eneco