Maatregelen tegen het Coronavirus

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per 5 juni 2021
ontdek meer

MEDEDELING

Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van de Coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en om – met behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid – het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen door diep te snijden in de kosten en investeringen uit te stellen.

Gedurende de Coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de bezoekers meer dan voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen, het Park biedt de bezoekers op grond van een strak Coronaprotocol een veilige omgeving om in te recreëren en het Park probeert de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en architectuur.

Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en nemen de Coronaregels goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.

Zij die het Park in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen daarover informatie vinden op onze website https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/steun-het-park.


Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per 5 juni 2021

 1. Het Park blijft via de entrees Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen open voor bezoekers. Openingstijden: 08:00 – 22:00 uur.
 2. De natuurcamping bij de entree Hoenderloo is geopend.
 3. De Parkwinkel is geopend.
 4. Het Museonder is geopend.
 5. Het Jachthuis Sint Hubertus is geopend.
 6. Het Kröller-Müller museum en de beeldentuin zijn geopend.
 7. De toiletten in het Park Paviljoen, in het Museonder, bij Jachthuis Sint Hubertus en bij Theehuis De Kemperberg zijn geopend.
 8. Er zijn vier horecapunten met verschillende openingstijden: het Parkrestaurant met terras, de foodcontainer nabij het Park Paviljoen, de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en het Theehuis De Kemperberg.
 9. De vogelobservatiehutten blijven tot nader order gesloten.
 10. Alle publieksactiviteiten, evenementen en excursies zijn tot nader order geannuleerd.
 11. Eenieder wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 12. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM www.rivm.nl

Directie NP De Hoge Veluwe

Lees hier het Coronaprotocol

Doe hier alvast de Gezondheidscheck