Maatregelen tegen het Coronavirus

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per dinsdag 21 juli 2020
ontdek meer

MEDEDELING

Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van de Coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en om – met behoud van werkgelegenheid – het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen door diep te snijden in de kosten en investeringen uit te stellen.

Gedurende de Coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de bezoekers meer dan voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen, het Park biedt de bezoekers op grond van een strak Coronaprotocol een veilige omgeving om in te recreëren en het Park probeert de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en architectuur.

Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en nemen de Coronaregels goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.

Zij die het Park in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen daarover informatie vinden op onze website https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/steun-het-park.

 

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per dinsdag 21 juli 2020

 1. Het Park is voor bezoekers geopend volgens de reguliere openingstijden.
 2. Beschermerkaarten kunnen alleen gekocht worden via de webshop. Andere aankopen dan e-tickets zijn via de webshop niet mogelijk. Er wordt geen contant geld geaccepteerd. Bezoekers kunnen wel pinnen.
 3. Eenieder wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 4. De vogelobservatiehutten blijven tot nader order dicht.
 5. Het Parkrestaurant inclusief het terras, de Parkwinkel, de speeltuin en het Museonder zijn open met inachtneming van de Coronaregels. Hetzelfde geldt voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin.
 6. Bezoekers die na 18:00 uur een dagentreekaart kopen om te kunnen dineren in het Parkrestaurant kunnen bij een minimale besteding van € 25,- p.p. hun dagentreekaart gerestitueerd krijgen. Dit geldt niet voor de auto.
 7. Er zijn vier uitgiftepunten voor consumpties met verschillende openingstijden: de foodcontainer op het Marchantplein, de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus, Theehuis De Kemperberg en de ijscokar bij de Gymnasiumvallei. De consumpties kunnen buiten in de natuur aan picknickbanken genuttigd worden. Vanuit de Parkwinkel of de foodcontainer op het Marchantplein zullen ook picknickpakketten worden verkocht.
 8. Naast de gratis witte fietsen worden fietsen verhuurd. Op de autowegen mag niet worden gefietst.
 9. Enkele geplande publieksactiviteiten en evenementen zullen doorgang kunnen vinden. Uiteraard allemaal met inachtneming van de Coronaregels.
 10. Het Park opereert volgens een Coronaprotocol dat wekelijks wordt geactualiseerd en te raadplegen is op www.hogeveluwe.nl
 11. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM: www.rivm.nl

Directie NP De Hoge Veluwe