Maatregelen tegen het Coronavirus

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per 15 oktober 2020
ontdek meer

MEDEDELING

Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert een subsidieonafhankelijke exploitatie. Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van de Coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en om – met behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid – het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen door diep te snijden in de kosten en investeringen uit te stellen.

Gedurende de Coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de bezoekers meer dan voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen, het Park biedt de bezoekers op grond van een strak Coronaprotocol een veilige omgeving om in te recreëren en het Park probeert de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en architectuur.

Verreweg de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en nemen de Coronaregels goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het Park zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.

Zij die het Park in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen daarover informatie vinden op onze website https://www.hogeveluwe.nl/nl/over-het-park/steun-het-park.

 

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

  1. Het Park is voor bezoekers geopend van 09:00 tot 19:00 uur.
  2. Andere aankopen dan jaarkaarten en e-tickets zijn via de webshop niet mogelijk.
  3. Eenieder wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
  4. Het Parkrestaurant inclusief het terras en de vogelobservatiehutten blijven tot nader order gesloten.
  5. De Parkwinkel, de speeltuin, het Museonder, het Jachthuis Sint Hubertus en de toiletten in het Park Paviljoen en het Museonder zijn open met inachtneming van de Coronaregels. Hetzelfde geldt voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin.
  6. Er zijn vier uitgiftepunten voor consumpties met verschillende openingstijden: het Parkrestaurant, de foodcontainer op het Marchantplein, de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en het Theehuis De Kemperberg. De consumpties kunnen buiten in de natuur aan picknickbanken genuttigd worden. Vanuit het Parkrestaurant of de foodcontainer op het Marchantplein worden ook picknickpakketten verkocht.
  7. De geplande publieksactiviteiten zullen zonder tegenbericht doorgang vinden. Uiteraard met inachtneming van de Coronaregels.
  8. Het Park opereert volgens een Coronaprotocol dat te raadplegen is op www.hogeveluwe.nl
  9. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM: www.rivm.nl

Directie NP De Hoge Veluwe