Struinen niet langer toegestaan - Q&A

ontdek meer

De maatregel van het Park om per 1 januari 2016 het struinen buiten de paden niet meer toe te staan, roept - vanzelfsprekend - vragen op. Onderstaand vindt u de meest voorkomende, voorzien van een antwoord van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Wordt er een boete uitgeschreven indien er iemand van de paden afwijkt, hoe hoog is die boete?

Het beleid van het Park is dat er handhavend wordt opgetreden. Dat betekent dat de regel is dat er bij een overtreding wordt beboet. Echter, het blijft mensenwerk en de individuele toezichthouder bepaalt, afhankelijk van de situatie, of er een boete wordt uitgeschreven. (Lees meer hierover bij de volgende vraag.) De hoogte van de boete wordt niet door het Park bepaald. Deze wordt vastgesteld door de Officier van Justitie.

Waar ligt de grens? Stel, ik zie een mooie paddenstoel op 10 meter van het pad, mag ik die dan niet bekijken of fotograferen? En mag ik mijn picknickkleedje neerleggen op een mooi plekje, 5 meter van het pad?

De regel is duidelijk: het mag niet. Echter, de toezichthouder houdt bij een overtreding rekening met de situatie. 

Quote uit een interview met Hoofd Bedrijfsvoering van het Park, Jakob Leidekker:

‘Vergelijk het met de situatie waarbij je tegen je kind zegt dat hij of zij om twaalf uur ’s avonds thuis moet zijn. Als hij/zij vraagt of vijf over twaalf ook goed is, zeg je daarop nee, omdat het einde dan zoek is. Komt je kind een keer om vijf over twaalf thuis, maar is er een goede reden of er is geen spraken van kwade zin, dan bestraf je hem niet.’

Hoe wordt er toezicht gehouden op het struinverbod? Boswachters kunnen toch nooit het hele Park continu overzien?

Het klopt dat de toezichthouders onmogelijk tegelijk op verschillende plekken kunnen toezien. Echter, de toezichthouders van het Park zijn professionals die als geen ander weten waar op te letten en op welke plekken op een zeker moment overtredingen kunnen gaan plaatsvinden.

Wordt er een onderzoek van een x –aantal jaren gedaan waarin het gedrag van de herten in de gaten wordt gehouden? En stel dat dit onderzoek uitwijst dat er na invoering van deze regel niet minder stress is onder de herten, wordt het struinverbod dan herzien?

Alle beleid van het Park, of het nu gaat om de boomkap, wildzichtbaarheid of jacht, wordt continu beoordeeld en waar mogelijk herzien. Mocht deze regel niet het gewenste resultaat opleveren en er zijn aanwijzingen dat hij zelfs helemaal geen effect oplevert, dan wordt opnieuw gekeken welke stappen nodig zijn. Daarbij is leidend: denkt het Park dat dit de beste oplossing is voor de dieren in het Park?

Hoe zit het met de jacht? Die veroorzaakt toch ook stress? Wat zijn de procedures om bij het schieten van een hert zo min mogelijk stress te veroorzaken?

Bij het jagen wordt continu gelet op het beperken van stress bij de dieren. Daarbij is het belangrijk de relatie tussen het schot en de mens zoveel mogelijk weg te nemen. Met andere woorden: er wordt alles aan gedaan om de herten die dichtbij zijn als er een ander hert wordt geschoten, niet merken dat een mens het schot veroorzaakte. Om die reden blijft een jager na het schieten steevast zo lang als mogelijk in de dekking.  

Verder wordt bij de jacht zoveel mogelijk gevarieerd als het gaat om tijdstip en plaats. Zo wordt er bijvoorbeeld op de ene dag in het noordelijke deel van het Park gejaagd en de dag er op in het zuidelijke. Hetzelfde geldt voor het moment op de dag.

Hoe zit het met de grote evenementen in het Park zoals de Hoge Veluwe Loop en het Weekend van het Paard? Veroorzaken die geen onrust?

De grote evenementen spelen zich af onder regie van het Park en op plekken waarvan het Park weet dat de verontrusting zo klein mogelijk is. Dit is bijna altijd in het Centrum van het Park, het 'recreatief zwaartepunt'.

Het Park heeft vakmensen in dienst die als geen ander weten hoe de verontrusting zoveel mogelijk te beperken. Voor wat betreft de Hoge Veluwe Loop: de lopers bevinden zich op paden. De dieren weten heel goed waar de paden zijn en dat ze daar mensen kunnen verwachten. Een lint van lopers is veel minder verontrustend dan een plotseling opduikende ‘struiner’.

Hoeveel kilometers wandelpaden komen er concreet bij?

Hoeveel kilometers dit exact worden is nog niet bekend, wandelpaden worden regelmatig verlegd en heroverwogen. Het voornaamste is volgens het Park dat gebieden zoveel als mogelijk toegankelijk zijn, inclusief de voormalige rustgebieden. Voorbeelden van nieuwe paden door gebieden die voorheen niet te doorkruisen waren, zijn die door het Reemsterbos, De Plijmen en over het Deelense Veld.

Hoe kan ik weten dat ik mij op een legaal wandelpad begeef?

De regel is dat men enkel mag wandelen op wegen en paden die op de officiële fiets- en wandelkaart van het Park zijn weergegeven. Dit betekent dus dat niet alle paden die u in het Park tegekomt, betreden mogen worden. De officiële fiets- en wandelkaart van het Park is te verkrijgen bij de ingangen van het Park en het Bezoekerscentrum. Ook is hij online te bestellen.

Mag ik als wandelaar ook gebruik maken van de ruiterpaden?

Ja dat mag.

Waar mag ik met mijn paard komen?

Met uw paard mag u alle wandel- en ruiterpaden gebruiken, behalve de halfverharde paden (Berlagepad, Landschappenpad en Belevingsroute).

Mag ik alleen op paden komen die zijn gemarkeerd met bijvoorbeeld paaltjes?

Nee. U mag wandelen op paden die door het Park zijn aangelegd. De markeringen zijn er alleen voor mensen die niet bekend zijn in het Park en die willen voorkomen dat ze verdwalen.

Het Park heeft urnengedenkplaatsen. Die urnen worden juist niet langs wandelpaden bijgezet. Hoe gaat het Park hiermee om?

De locaties van begraven urnen zijn vastgelegd met GPS. Wie de urn van een dierbare bezoekt, mag dit doen als hij de kortste weg kiest vanaf het dichtstbijzijnde pad. Wie nog zoekt naar een locatie voor het in de toekomst begraven van een urn, dient dat in overleg met het Park te doen.