5. U OF HET BEDRIJF WAARVOOR U WERKT IS LEVERANCIER OF ANDERSZINS EEN ZAKELIJKE RELATIE VAN HET PARK

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u of het bedrijf waarvoor u werkt leverancier of anderszins een zakelijke relatie van Het Park is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

  • Uw aanhef, naam, contactgegevens (waaronder zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer), bedrijfsnaam, KvK nummer en functietitel worden gebruikt om contact met u te kunnen hebben. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u te identificeren en u toegang te verlenen tot Het Park. Wij kunnen u in dit kader ook vragen u te legitimeren. Er wordt een bezoekerslijst bijgehouden van de personen die Het Park namens u of uw bedrijf bezoeken, met daarop uw naam, bedrijfsnaam, de reden van uw bezoek of met wie uw afspraak is, de datum van het bezoek en eventueel de tijdstippen van uw aankomst en vertrek bij Het Park;
  • Informatie op uw visitekaartje, van uw (bedrijfs)website of uit het handelsregister wordt gebruikt om contact met u te kunnen hebben;
  • Uw betalingsinformatie (waaronder IBAN, creditcard gegevens en BTW nummer) wordt gebruikt om betalingen uit te voeren of te ontvangen en om aan onze (fiscale) verplichtingen te voldoen;
  • Facturen en overige correspondentie nemen wij op in onze administratie;
  • Als u een zakelijke klant bent van ons, dan verwerken wij ook informatie over uw bestelling (zoals het bedrag, de gekochte dienst of product, zaalreservering, aantal personen, bestel- en debiteurennummer) om de tickets, producten en/of diensten te kunnen leveren;
  • Indien de wet ons hiertoe verplicht, of indien dit is voorgeschreven en/of toegestaan op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving, verwerken we ook een kopie van het legitimatiebewijs van u of van de personen die namens u of uw bedrijf Het Park bezoeken.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens over onze leveranciers of zakelijke relaties (waaronder onze zakelijke klanten) verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst (als de leverancier of de zakelijke relatie zelf de betrokkene is) of op basis van ons gerechtvaardigde belang om uitvoering te geven aan onze zakelijke overeenkomsten, ten behoeve van onze bedrijfsvoering, of om (de contactpersonen van) onze leveranciers of zakelijke relaties te identificeren. Wij verwerken persoonsgegevens over onze leveranciers of zakelijke relaties (waaronder onze zakelijke klanten) ook in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.

Een (contactpersoon van een) leverancier of zakelijke relatie van Het Park heeft het recht om in verband met diens specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.