Vereniging Vrijwilligers Hoge Veluwe

Voor de ondersteuning van het Park is sinds vele jaren een vrijwilligersvereniging actief.

Alle vrijwilligers die georganiseerd actief zijn in Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn lid van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe. Het bestuur van de Vereniging behartigt de belangen van de verenigingsleden. De samenwerking tussen Park en Vereniging is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Park is van mening dat vrijwilligerswerk een toegevoegde waarde kan hebben, mits het vrijwilligerswerk ondersteunend en aanvullend is op het werk van het Park, en werkzaamheden omvat die in de doelstelling van het Park passen. Alle informatie over vrijwilligerswerk, lidmaatschap van de vereniging, vrijwilligersgroepen en de organisatie van het vrijwilligerswerk in het Park is te vinden op de website van de VVHV.

Beëindiging Faciliteitenmatrix