Steun het Park

Uw steun is hard nodig!

STEUN ONS PARK

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een 5400 hectare aaneengesloten uniek natuurgebied. Het is ook het grootste actief beheerde landschapspark in particulier bezit in Nederland. Een prachtig Park met een afwisselend landschap  en een uitzonderlijk hoge biodiversiteit. 

Het Park opereert zelfstandig en is in haar exploitatie grotendeels (88%) onafhankelijk van subsidies. Voor de grotere (natuur) projecten is fondsenwerving daarom van zeer groot belang. Als particulier of bedrijf ondersteunt men dan Stichting Hoge Veluwe Fonds, waarbij de gelden rechtstreeks ten goede komen aan deze grotere (natuur) projecten. Stichting Hoge Veluwe Fonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor alle giften en schenkingen aan het fonds fiscaal aftrekbaar zijn. Hiernaast is Stichting Hoge Veluwe Fonds ook in het bezit van het CBF-keurmerk.