Steun het Park

Draag bij aan een duurzame toekomst

Investeren om door te geven

Om ook toekomstige generaties te kunnen laten genieten van het Park, is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Dankzij betalende bezoekers en de steun van particulieren, bedrijven en fondsen kunnen we het Park met al haar schatten behouden en versterken voor volgende generaties. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de groene schatkamer van Nederland. Het is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. We streven naar een zo hoog mogelijke biodiversiteit, in combinatie met een goede balans tussen ecologie en economie. Dit doen we sinds 1935 in een zelfstandig opererende stichting, waarbij we voor de exploitatie van het Park grotendeels (circa 90%) onafhankelijk van subsidies zijn.

Wat kan uw steun betekenen?

Dankzij uw steun kunnen we projecten realiseren op het gebied van biodiversiteit, educatie en toegankelijkheid. Zo planten we bijvoorbeeld klimaatrobuuste bossen en doen we veel wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit. Vanuit de thema's educatie en toegankelijkheid willen we onder meer het ondergrondse natuurmuseum Museonder en de Parkentrees vernieuwen. Lees hier meer

Helpt u mee?

U kunt bijdragen aan het voortbestaan van deze unieke combinatie van natuur, kunst en architectuur. Aan een duurzaam Park dat we met een gerust hart kunnen doorgeven aan volgende generaties. Zowel Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe als onze steunstichting het Hoge Veluwe Fonds hebben een ANBI-status.
Ook eenmalige donaties zijn van harte welkom. Deze kunt u overmaken aan het Hoge Veluwe Fonds, IBAN: NL06 RABO 0136 5688 66. Als u uw (e-mail)adres in de omschrijving vermeld, kunnen we u persoonlijk bedanken.

Meer weten?
Onze collega’s Marjon Lambooij (Hoofd Fondsenwerving) en Annewil Nieuwenhuizen (Medewerker Fondsenwerving) informeren u graag verder. U kunt contact met hen opnemen via fondsenwerving@hogeveluwe.nl of 055 37 88 100.