Steun het Park

Uw steun is hard nodig!

Steun het Park

Om ook toekomstige generaties te kunnen laten genieten van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, is financiële steun hard nodig. Dankzij steun van particulieren en bedrijven kan het Park blijven investeren in onder meer biodiversiteit en educatie.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de groene schatkamer van Nederland. Het is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het Park streeft een zo hoog mogelijke biodiversiteit na alsmede een evenwicht tussen ecologie en economie. Het Park opereert zelfstandig en is in haar exploitatie grotendeels (88%) onafhankelijk van subsidie. De ontvangen subsidie (12%) komt voort uit de SNL-regeling, waar iedere bos-en natuureigenaar in Nederland recht op heeft.

Hoge Veluwe Fonds

Stichting Hoge Veluwe Fonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor donaties aan het fonds deels fiscaal aftrekbaar zijn. Hiernaast is Stichting Hoge Veluwe Fonds ook in het bezit van het CBF-keurmerk.

Meer informatie

Mocht u het Park willen steunen, dan kunt u contact opnemen met Margot Palmen en Annewil Nieuwenhuizen, via fondsenwerving@hogeveluwe.nl.