ALGEMENE VERWERKINGEN

Ook in de volgende situaties verwerken wij persoonsgegevens, dit geldt in het algemeen en niet per type activiteit:

 • als wij uw persoonsgegevens moeten verwerken in het kader van onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan (fiscale) wetgeving in het kader van administratie, wettelijke bewaartermijnen, een vordering om (persoons)gegevens van bevoegde autoriteiten of een onderzoek, of privacy wetgeving als u één van uw rechten wilt uitoefenen, als er een beveiligingsincident plaatsvindt of als er een audit wordt uitgevoerd. De wettelijke verplichting vormt in dat geval ook onze rechtmatige verwerkingsgrondslag. Wij nemen in dit geval de wettelijke bewaartermijnen in acht.
   
 • als er een wijziging plaatsvindt in de structuur van Het Park of als Het Park zakelijke transacties aangaat, bijvoorbeeld om Het Park te kunnen financieren. Het is mogelijk dat in deze situaties bepaalde documenten moeten worden gedeeld of toegang wordt verleend tot systemen waarin zich persoonsgegevens bevinden. De rechtmatige verwerkingsgrondslag is in dit geval ons gerechtvaardigde belang om dit soort transacties aan te gaan. Wij zullen uw persoonsgegevens in deze gevallen waar redelijkerwijs mogelijk anonimiseren.
   
 • voor het onderhoud, verbetering en beveiliging van onze faciliteiten, systemen, producten en diensten. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang. Wij monitoren ook onze IT systemen en e-mails (automatisch) met als doelen: bewijs- en archivering, systeem- en netwerkbeveiliging, bescherming van bedrijfsgeheimen en informatie (datalekken), bedrijfsreputatie, voorkomen van negatieve publiciteit, tegengaan van seksuele intimidatie, kosten- en capaciteitsbeheersing, het voorkomen en opsporen van strafbare feiten en audits.
   
 • voor de beveiliging en bescherming van Het Park en het Kröller-Müller Museum. Zie bijvoorbeeld ook het onderdeel "U betreedt Het Park" over het cameratoezicht binnen Het Park in deze Privacyverklaring. Wij verwerken uw persoonsgegevens in dit kader op basis van het gerechtvaardigde belang om Het Park, het Kröller-Müller Museum, onze medewerkers, de bezoekers en de eigendommen te beschermen. In dit kader kunnen wij ook persoonsgegevens uitwisselen met het Kröller-Müller Museum en, onder omstandigheden, met autoriteiten, zoals de politie en toezichthouders.
   
 • als Het Park betrokken is in een juridische procedure (bijvoorbeeld als u een claim heeft op Het Park of Het Park een claim heeft op u) of als Het Park moet voldoen aan een verzoek van een autoriteit of toezichthouder. Wij verwerken de persoonsgegevens dan op grond van ons gerechtvaardigde belang bij de juridische procedure of op grond van een wettelijke verplichting dan wel een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te delen met de autoriteit of toezichthouder. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met juridische adviseurs, verzekeraars en gerechtelijke autoriteiten. 
  Met het oog op geschillen en/of een mogelijke juridische procedure kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de op andere plekken in deze Privacyverklaring genoemde bewaartermijnen. Wij houden hierbij rekening met de wettelijk geldende verjaringstermijnen.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.