Beëindiging Faciliteitenmatrix

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in de op respectievelijk 5 juni 2023 en 11 september 2023 aan de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe toegezonden besluiten laten weten dat de als tijdelijk beoogde Faciliteitenmatrix uit 2018 nu een einddatum heeft gekregen. De beide brieven van Park aan Vereniging zijn qua besluitvorming leidend voor alle daarvan afgeleide communicatie. De strekking van het genomen besluit is in samenhang het volgende.

  • De Vereniging kan haar voormalig leden, voor zover zij binnen de Vereniging kwalificeren als zogenoemde ‘Ideële leden’, tot 1 januari 2025 de mogelijkheid bieden om via de Vereniging een Jaarkaart bij het Park af te nemen tegen een gereduceerd tarief van € 25,00 (inclusief BTW); en
  • De Vereniging kan haar voormalig leden, voor zover zij vrijwilliger van het Park waren voor of op 28 juni 2018 en inmiddels geen lid meer van de Vereniging zijn, tot 1 januari 2028 de mogelijkheid bieden om via de Vereniging een Jaarkaart af te nemen bij het Park tegen een gereduceerd tarief van € 25,00 (inclusief BTW).

Het Park en de Vereniging hebben als gevolg van deze besluitvorming afgesproken om alle bij hen bekende (oud-) leden die binnen deze twee groepen kwalificeren actief per post en/of e-mail te benaderen. De groep Ideëele leden en de groep Voormalig leden die het betreft zijn per brief geïnformeerd. Ook de website van de Vereniging Vrijwilligers van de Hoge Veluwe zal naar deze publicatie verwijzen.

Voorstel Beëindiging Faciliteitenmatrix

Besluit Beëindiging Faciliteitenmatrix