Een gedetailleerde plattegrond met wegen en wandel-, fiets- en ruiterpaden is bij de ingangen en in het Museonder te verkrijgen voor € 2,00.