Ecologische relaties tussen het Nationale Park De Hoge Veluwe en Vliegveld Deelen

Prof. J Sevink, ing. B. Boers, mw. dr. G. Sanders en dr. C. van de Bund (2006)

PDF

Abstract

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de ecologische relaties tussen het Nationale Park De Hoge Veluwe (NPHV) en het Vliegveld Deelen, in vervolg op het overleg tussen de Provincie Gelderland en het NPHV over het mogelijke toekomstige beheer en eigendom van het Vliegveld Deelen. Tijdens dit overleg is door het NPHV aangegeven, dat het NPHV en het Vliegveld Deelen niet kunnen worden gezien als in ecologische zin geheel zelfstandige gebieden, als ook dat door de Provincie nagestreefde veranderingen in het beheer van Vliegveld Deelen als geheel, dan wel delen daarvan, ingrijpende gevolgen zullen hebben voor meerdere diergroepen. Het betreft invoering van graasbeheer en grootschalige omvorming in graasweide. In deze notitie worden de gevolgen besproken waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen:

a)    Effecten van de door de Provincie nagestreefde veranderingen in huidig grondgebruik van het Vliegveld Deelen op daar aanwezige specifieke diergroepen en dieren.

Effecten van die veranderingen op specifieke diergroepen en dieren van het NPHV en totale gebied (NPHV en aangrenzende delen van de Veluwe, tot en met Nederland als geheel).