Een middeleeuwse nederzetting in het Oud Reemsterzand

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2011)

PDF

Abstract
Deze Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) beschrijft het waarderende onderzoek naar de gevonden bewoningssporen in het Park de Hoge Veluwe. De hier gevonden sporen van een middeleeuwse nederzetting en een bijbehorende akker kunnen worden toegeschreven aan een voorloper van het huidige Oud Reemst (gemeente Ede). Deze nederzetting is in de late middeleeuwen verdwenen onder stuifzand.