Herinrichting centrumgebied

Van maart tot en met november 2021 vinden er werkzaamheden plaats op en aan het Marchantplein. In de nieuwe situatie krijgt het plein een meer natuurlijke uitstraling, daarnaast zal het dak van de rijwielherstelplaats worden gedraaid, waardoor er meer verbinding komt met het Pampelse zand. Gedurende de werkzaamheden zullen het Park Paviljoen en het Museonder bereikbaar blijven via door bebording aangegeven omleidingsroutes.

 

Het centrumgebied als hét centrale ontmoetingspunt in het Park
In juni 2019 is het Park Paviljoen geopend. Daarmee was de herinrichting van het centrum nog niet klaar; het totale plan voor herinrichting van het centrum bestaat uit een groter geheel waarin ook het Marchantplein grondig wordt aangepakt.

Het nieuwe Marchantplein krijgt een meer natuurlijke uitstraling en wordt een ‘min of meer toevallige open plek in het bos’. De klinkervlakte maakt plaats voor een afwisselende ruimte van halfverharding en verhoogde, groene plekken met heide en bomen, met voldoende zitgelegenheid voor de bezoekers. De opzet, materialisering en het ‘aardse’ kleurgebruik verwijzen naar de omgeving en in het bijzonder naar het iets verderop gelegen Pampelse Zand. De gebouwen aan deze open plek, het Park Paviljoen, de rijwielherstelplaats en het Museonder, komen in de nieuwe situatie daarmee op een informele manier aan de open plek te liggen. Het nieuwe plein sluit goed aan op de (achter)ingang van het Kröller-Müller Museum, op het Landschappenpad, op de Nieuwe Houtkampweg en op de Oude Houtkampweg. Daarmee wordt het Marchantplein een echte ‘spin in het web’, aan alle kanten goed ontsloten voor bezoekers, een centrumvoorziening waardig. Hier gebeurt het!

De vernieuwing van het centrumgebied wordt vormgegeven door verschillende ingrepen, zoals het verbeteren van de landschappelijke verankering van het gebied door een betere aansluiting bij de omgeving en de verbetering van de kwaliteit van de ontsluiting van het centrumgebied voor auto’s, fietsers en wandelaars. De bedoeling is dat het centrumgebied beter herkenbaar wordt als hét centrale ontmoetingspunt in het Park.

Wat gaat er gebeuren?
In eerste instantie wordt het gebied voorbereid op de bouwwerkzaamheden. Vervolgens worden het plein en de rijwielherstelplaats aangepakt en volgt de oplevering. Er kan mogelijk overlast ontstaan voor bezoekers waarbij er zo veel mogelijk maatregelen worden genomen om dit tot een minimum te beperken. Van 1 mei tot uiterlijk 1 november zal er vanwege de werkzaamheden helaas tijdelijk geen verhuur van fietsen meer plaats kunnen vinden. Uiteraard blijven de gratis Witte Fietsen gewoon beschikbaar. In eerste instantie bereiden wij het gebied voorbereid voor de bouwwerkzaamheden. Hierbij worden als eerste stap maatregelen getroffen om voor de dieren de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als tweede stap zal het bouwterrein worden afgesloten voor bezoekers en beginnen de bouwwerkzaamheden. Tenslotte streven wij er naar om het nieuwe plein met fietsenherstelwerkplaats in november klaar te hebben.

Klik op onderstaande afbeelding voor een schematische weergave van het veranderende Marchantplein.

Verplaatsing fietsenherstelwerkplaats en uitbreiding fietsenstalling
De huidige fietsenherstelwerkplaats blokkeert, doordat het vrij dicht op het Museonder staat, het contact via het Landschappenpad met het open landschap van het Pampelse Zand. Om deze reden worden de fietsenherstelwerkplaats en de fietsenstalling een klein beetje verplaatst en verdraaid. Hierdoor komen de gebouwen centraler en prominenter aan het Marchantplein te liggen; dichter bij de horeca en dichter bij de ingang tot de beeldentuin. Door de stalling verdiept ten opzichte van het Marchantplein aan te leggen, wordt voorkomen dat fietsers het Marchantplein met de fiets betreden en blijft het plein voor voetgangers en kinderen veilig. Naast het verplaatsen van de fietsenherstelwerkplaats zal deze ook worden uitgebreid. Zo zal de capaciteit van de verhuur worden uitgebreid om bijvoorbeeld in de groeiende vraag naar elektrische fietsen te voorzien. Ook zullen er laadpalen worden geplaatst voor fietsen van bezoekers.

Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een grote rol in het ontwerp voor de nieuwe fietsenherstelwerkplaats. Het gebouw gaat van het gas af en er is geprobeerd volgens de circulaire gedachte zoveel mogelijk van de vrijkomende materialen opnieuw te gebruiken. Zo zullen de dakplaten en planten van het huidige sedumdak worden hergebruikt in de uitbreiding. Daarnaast worden de houten constructieliggers die het dak dragen hergebruikt evenals de hekken van de fietsenstalling. In deze circulaire gedachte worden de stenen die vrijkomen uit het plein hergebruikt als verharding in de fietsenstalling. Tenslotte zijn de nieuwe materialen die worden toegevoegd relatief eenvoudig in de toekomst te demonteren en opnieuw te gebruiken in andere projecten.

Klik op onderstaande afbeelding voor de artist impression.