Aanleg ecoduct Oud Reemst van start

Donderdag 03 februari 2011

HOENDERLOO - Met het kappen van bomen start aannemerscombinatie H2Eco met de aanleg van ecoduct Oud Reemst. Het ecoduct verbindt de landschappen van Planken Wambuis (Natuurmonumenten) en Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan weerszijden van de weg en zorgt ervoor dat dieren veilig kunnen oversteken.

Het ecoduct wordt op maaiveldniveau aangelegd; de Harderwijkerweg komt daar verdiept te liggen. Er wordt ongeveer 4,4 hectare aan bomen gekapt voor zowel de aanleg van het ecoduct als ook om een open overgang van het landschap te verkrijgen. Deze bomenkap wordt elders gecompenseerd.

Planning

Vanaf half februari worden bomen gekapt en wordt ruimte gemaakt voor de bouw van het ecoduct. Vanaf het tweede kwartaal start de aannemer met de bouw van de constructie van het ecoduct. Vanaf begin september tot eind november wordt het ecoduct geplaatst over de weg. Om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken wordt dit gecombineerd met groot onderhoud aan de provinciale weg N310. Het ecoduct is begin 2012 gereed.

Afsluiting N310

Om de overlast voor de weggebruikers te beperken vindt tegelijkertijd met de aanleg van het ecoduct groot onderhoud aan de provinciale weg plaats. De N310 zal van begin september tot eind november vanaf de aansluiting met de Koningsweg tot aan de rotonde met de N304 in Otterlo zijn afgesloten. Inmiddels is het ontwerp voor de herinrichting van de bebouwde kom van Otterlo gereed. Ten behoeve van het autoverkeer zal er na de zomer een omleidingsroute aangegeven zijn. Fietsers zullen over een tijdelijk pad langs het werk worden geleid.

Hart van de Veluwe

Het ecoduct is één van de maatregelen van het project Hart van de Veluwe, dat zich richt op het versterken van de natuur, recreatie en landschappelijke waarden in en om Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De aanleg van het ecoduct Oud Reemst maakt onderdeel uit van het project Negen Ecoducten. In de periode 2009-2012 worden nog acht ecoducten gerealiseerd, waarvan vijf op de Veluwe, twee op de Utrechtse Heuvelrug en een op de Sallandse Heuvelrug. De aanleg van het ecoduct Oud Reemst wordt mogelijk gemaakt door financiële middelen uit het provinciale plan Veluwe 2010.

Voor een actueel overzicht van de bouwwerkzaamheden van het ecoduct kijk op www.gelderland.nl/oudreemst. Daar is ook een kaart te zien waarin het gebied van de bomenkap staat aangegeven alsmede een impressie van het ecoduct en een dwarsdoorsnede.