Bosbeheer en houtoogst

Vrijdag 31 januari 2014

Met het beheer van de bosgebieden in het Park streven we naar het realiseren van een natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het bos. Een manier om dit te bereiken is het regelmatig dunnen van onze houtopstanden. Het openen van het kronendak zorgt ervoor dat er meer licht op de bodem komt en dat jonge bomen en struiken de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

De houtoogst is inmiddels afgerond en het gevelde hout is voor het overgrote deel afgevoerd. Het afgelopen jaar is naar schatting 10.000 m³ aan hout geoogst. Een deel daarvan is voor eigen gebruik, zoals het maken van picknickbanken of schuren. Maar ook voor de vernieuwing van het Centrumgebied, voor het toekomstige Hoge Veluwe Huis dat op de plek van Restaurant De Koperen kop wordt gebouwd, wordt zoveel mogelijk eigen hout gebruikt. Ruim 350 m³ van het gevelde hout is in de afgelopen maanden met een mobiele zaaginstallatie van zagerij Het Laar tot planken en balken gezaagd. Ook zijn er een aantal zware bomen geveld voor de Nederlandse Rondhoutveiling. Dit hout heeft een bovengemiddelde kwaliteit en wordt gebruikt voor bijzondere toepassingen (o.a. meubelhout, restauraties, vloeren en kunstvoorwerpen).