Uitspraak Raad van State omtrent Otterlose Bos

Woensdag 15 juli 2015

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Otterlose Bos. De Raad van State heeft - kort gezegd - geoordeeld dat de Provincie Gelderland in 2013 terecht heeft besloten dat de wegen en paden in het Otterlose Bos niet langer opengesteld zijn. 

Bomen pim leutholff 2

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Otterlose Bos. De Raad van State heeft - kort gezegd - geoordeeld dat de Provincie Gelderland in 2013 terecht heeft besloten dat de wegen en paden in het Otterlose Bos niet langer opengesteld zijn. Onder deze wegen valt ook de Boveneindseweg die midden door het Otterlose Bos loopt. Het besluit van de Provincie Gelderland was bij de rechter aangevochten door de gemeente Ede, het Otterlo's Belang en enkele recreatiebedrijven.

Het Otterlose Bos is eigendom van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In deze zaak dreigde het NPDHV de beschikking over haar eigendom min of meer kwijt te raken. De Raad van State heeft anders beslist en daarom is deze uitspraak ook van groot belang voor het particulier grondbezit in Nederland.

Als gevolg van deze uitspraak kan het NPDHV het Otterlose Bos bij het grondgebied van het Park voegen. Het NPDHV wenst het Otterlose Bos bij het Park te voegen om ruimte te geven aan het grof wild (vrije wildbaan) en ter bescherming van de zeldzame habitats en diersoorten in het Otterlose Bos. Samen met het Park is het Otterlose Bos uniek in het Natura 2000-gebied 'de Veluwe'. Hiermee geeft het NPDHV bovendien uitvoering aan afspraken die in het verleden met de gemeente Ede zijn gemaakt.

De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het publiek niet meer welkom is in het Otterlose Bos. Via de ingangen van het Park is het bos voor iedereen bereikbaar. Daarmee kunnen de inwoners van Otterlo en Ede, en ieder ander in Nederland en daarbuiten, blijven genieten van de rijkdom van De Hoge Veluwe.