Nieuws: einde aan struinen buiten de paden op De Hoge Veluwe

Maandag 19 oktober 2015

Om de verstoring van met name edelherten tegen te gaan, staat Het Nationale Park De Hoge Veluwe vanaf 1 januari 2016 het zogenoemde ‘struinen’ buiten de paden niet meer toe. Daar staat tegenover dat het merendeel van de rustgebieden wordt opgeheven en de wandelmogelijkheden flink worden uitgebreid.

Edelherten houden zich onder natuurlijke omstandigheden op in groepen van maximaal 10 à 12 dieren. Toch viel het medewerkers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe de laatste circa tien jaren op dat de herten in het Park steeds vaker in groepen van tot wel veertig dieren te zien waren. Hoofd Bedrijfsvoering Jakob Leidekker daarover: ‘Als de dieren de veiligheid opzoeken van een grotere groep, dan duidt dat op stress. We hebben daarom de mogelijke stressfactoren op een rij gezet en die vervolgens zoveel mogelijk weggenomen.’

Voorbeelden van de ingrepen zijn het jagen op minder dagen per jaar en het clusteren van beheer- en inventarisatiewerkzaamheden. Toch leidden die maatregelen niet tot het gewenste resultaat. Leidekker: ‘Wij hebben nu sterke aanwijzingen dat de onrust onder de dieren uiteindelijk veroorzaakt wordt door een kleine groep bezoekers. Die verstoppen zich in camouflagekleding om zo dicht mogelijk bij het wild te komen. Dat mogen ze nu nog doen, want los van de rustgebieden mag je hier overal komen. Maar een hert dat plotseling schrikt van een mens op zeer korte afstand, raakt veel meer gestresst dan wanneer hij bijvoorbeeld een gezin op de fiets ziet naderen.’ Jachtopzichters van het Park troffen meerdere keren bezoekers aan die een soort drijfjacht hielden om dieren uit de dekking te jagen in de richting van verderop klaarstaande bezoekers, met fotocamera in de aanslag. Leidekker: ‘Dat zijn traumatische ervaringen voor de dieren die het onnatuurlijke stressgedrag in de hand werken.’

Op advies van een speciaal opgerichte projectgroep heeft de directie nu besloten vanaf 1 januari 2016 het struinen buiten de wandelpaden niet meer toe te staan. Om er toch voor te zorgen dat bezoekers alle gebieden kunnen doorkruisen, worden grote delen van de rustgebieden toegankelijk en worden extra wandelpaden aangelegd. Een voorbeeld daarvan is de oude Koningsweg over het Deelense Veld die nu als wandelpad gaat dienen.

Struinen is nog wel toegestaan onder begeleiding van een gids van het Park en in stuifzandgebied De Pollen en op de Schapenweide voor Jachthuis Sint Hubertus. Het Park monitort het effect van de maatregel de komende jaren nauwkeurig.