Nieuws van boswachter Henk Ruseler: september

Dinsdag 29 augustus 2017

Tijdens mijn avondwandelingen merk ik dat de voor dit jaargetijde zo kenmerkende kruidige geur in het veld en in het bos hangt. De herfst is in aantocht en dat is goed te merken. De daglengte is een stuk korter dan in juli en de temperatuur kan ’s nachts aardige zakken waardoor septemberochtenden nogal eens in nevelen gehuld zijn. Direct na openingstijd om 09.00 u is er dus een gerede kans om een wandeling in de sfeervolle ochtendnevel te maken en misschien hoort u dan ook wel een hert burlen.

De heide bloeit dit jaar uitbundig en zelfs in september zal er nog op veel plekken bloeiende heide te zien zijn. In de paarse heide is deze maand ook nog een laag groeiend en geel bloeiend plantje te ontdekken, de kruipbrem. Deze is familie van de grotere struikbrem die in het voorjaar bloeit. Vooral langs het fietspad over de Gymnasium Vallei staat veel kruipbrem. Langs wegen en fietspaden zijn trouwens meer gele najaar bloeiers te vinden. Ze hebben leuke namen als Biggenkruid en Leeuwentand. Net als de paardenbloem  horen ze tot de grote familie van composieten.

Fauna
Op het moment dat deze nieuwsbrief u bereikt is de bronst van de edelherten begonnen. Het spektakel dat bij hun paartijd hoort en vooral het burlen (bronstroep) van de herten maakt dat menigeen in deze periode richting de Hoge Veluwe komt om dit oergebeuren mee te maken. Langs de Wildbaanweg zal er net als andere jaren op drie plekken weer veel te zien en horen zijn. Wie de drukte langs de Wildbaanweg wil mijden kan terecht bij de wildobservatieplaatsen, Millelamel en Schuilkelder.
Veel minder bekend en ook wat minder spectaculair, is de bronst van het wilde schaap op de Hoge Veluwe, de moeflon. De grote kuddes waarin zij normaal gesproken leven, zijn uiteen gevallen en de rammen gaan in de komende tijd op zoek naar bronstige ooien. Moeflons kennen, in tegenstelling tot de edelherten, geen harem vorming. Meerdere rammen zetten de achtervolging op een bronstige ooi in en onderweg wordt er soms stevig gevochten. Na een korte aanloop beuken de rammen met de hoorns tegen elkaar. Dit gaat met zo’n enorme kracht dat de klap op grote afstand is te horen. De bronst van de moeflons valt de laatste jaren in september en omdat de moeflons zich vooral ophouden rond het Bosje van Staf en in de omgeving van de Eikenhoutbergen, heeft u hier de meeste kans om iets van de moeflonbronst te zien.

Vogeltrek
Tijdens de vogeltrek zijn er op de Hoge Veluwe nogal eens bijzondere waarnemingen te doen. Behalve veel zangvogelsoorten die ook op het Park broeden is het beslist niet ondenkbaar dat u een slechtvalk, visarend of een groep kraanvogels als doortrekkers te zien krijgt. Oud-Reemst is een mooie plek om de vogeltrek te volgen.

Beheer
In het kader van het beheer van onze bossen worden er bomen gekapt en bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de houtoogst nog volop aan de gang. Van de 7000 m³ dat dit jaar wordt geoogst is op dit moment ongeveer 70% gekapt. In de aanloop naar en tijdens de bronst zijn er geen zaagwerkzaamheden bij de bekende wildobservatieplaatsen. Op 1 november moet al het gezaagde hout aan de weg liggen en op 1 december met al het hout uit het Park zijn afgevoerd.