De gevolgen van droogte voor de bomen in het Park

Dinsdag 17 september 2019

Zoals boswachter Henk Ruseler in zijn blog van afgelopen juli al schreef, hebben sommige boomsoorten op Het Nationale Park De Hoge Veluwe het behoorlijk te verduren als gevolg van de extreem droge en hete zomer van 2018. Dit jaar wordt goed zichtbaar dat naast de fijnspar, waar de secundaire aantasting door de letterzetter het proces versneld heeft, ook naaldhoutsoorten als lariks en hemlockspar, verspreid over het Park, in groten getale sterven.

Ook veel eiken en beuken hebben het zwaar en zitten vaak slecht in blad of sterven af. Dit is vooral duidelijk te zien in de oude beukenlaan vanaf ingang Hoenderloo richting het Centrum van het Park. Een groot aantal beuken is hier inmiddels gestorven, of zal dat naar verwachting volgend jaar doen.
Een groot risico wat deze dode bomen met zich meebrengen is het uitbreken van zware takken met alle mogelijke gevolgen van dien.

Ecologische waarde van dood hout
Om dit risico, - met name langs de druk bereden wegen en fietspaden- zo goed als mogelijk te voorkomen, zullen deze bomen tijdens de jaarlijkse boomveiligheidinspectie het predikaat 'risicoboom' krijgen. Dit betekent dat nog dit jaar maatregelen genomen worden om het gevaar weg te nemen. Dat zou natuurlijk kunnen door de boom in kwestie te kappen, maar vanwege de grote ecologische waarde van staand dood hout kiest het Park er liever voor om de risicovolle takken ver terug te snoeien en de stam te laten staan. Op die manier kunnen talloze soorten paddestoelen, mossen, kevers, mieren, wespen, bijen en andere insecten -waarvan er veel op de rode lijst van bedreigde soorten staan vermeld als - nog zeker tien tot vijftien jaar profiteren van de in verval rakende stam. Daarnaast bieden de vele holten in de stam vaak broedgelegenheid voor vogels, verblijfsmogelijkheid voor de boommarter en de mogelijkheid voor vleermuizen om kraamkolonies onder te brengen.

Voor veel (natuur)fotografen zijn deze boomstammen tevens gewilde objecten om fraaie plaatjes te schieten. Goede plekken hiervoor zijn onder andere te vinden langs de Houtkampweg vanaf ingang Hoenderloo, de klinkerweg tussen de Pampel en het Centrumgebied en de Reemsterweg ter hoogte van de afslag naar het bosje van Staf.

Door boswachter Martin Koops