Bosbeheer en bomenkap

Donderdag 24 oktober 2019

De regelmatige bezoeker zal het niet ontgaan zijn dat er op De Hoge Veluwe bomen gekapt worden. Elk jaar worden bomen omgezaagd die een mogelijk gevaar vormen voor de veiligheid in het Park. Kap is noodzakelijk om het bos gezond en veilig te houden.

Bij de boomcontrole in het voorjaar wordt gekeken naar bomen die slecht in het blad staan, die zwakke punten hebben of zichtbaar aan het rotten zijn. Bomen krijgen een markering die aangeeft dat ze dit jaar gekapt gaan worden of dat ze de komende jaren extra in de gaten moeten worden gehouden. Niet alle bomen met een markering worden dus datzelfde jaar gekapt.

Dit jaar hebben veel naaldbomen een markering gekregen. Door de droogte van vorig jaar en de letterzetter (bij fijnsparren) hebben de naaldbomen het zwaar te verduren gehad.

De kap vindt in het najaar plaats. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de dieren, bijvoorbeeld vleermuizen die hun winterverblijf opzoeken rond deze tijd.

Een deel van het dode hout wordt in het bos achtergelaten om een natuurlijke omgeving te behouden waar onder andere kevers van profiteren. Een deel van het hout wordt verkocht als brandhout. Deze stammen blijven langs het pad liggen totdat ze verkocht zijn en opgehaald worden.