Gerda Verburg in Raad van Toezicht NP De Hoge Veluwe

Woensdag 19 februari 2020

Per 1 maart 2020 is mevrouw G. Verburg benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe als opvolgster van mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen, die vanwege de maximale zittingstermijn per 31 december a.s. vertrekt. Mevrouw Verburg is momenteel werkzaam als Assistent Secretaris Generaal van de Verenigde Naties en Coordinator van Scaling up Nutrition Movement.

Voorheen was mevrouw Verburg Ambassadeur bij de VN Voedsel en Landbouw Organisaties in Rome en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De overige leden van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn de heer mr. G.J. de Graaf (voorzitter), mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen (vice-voorzitter) en de heren P. van Oord, mr. H.Th.E.M. Rottinghuis, prof. dr. ir. Th. Spek en P.J.M. van Uhm. De statutair directeur is de heer S.E. baron van Voorst tot Voorst.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is 5.400 ha groot en in 1935 ondergebracht in een particuliere stichting die het oorspronkelijke bezit van het echtpaar Kröller-Müller duurzaam in stand houdt. De belangrijkste inkomsten komen uit de entreegelden van de ruim 600.000 bezoekers die het Park jaarlijks trekt. Het Park geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland vanwege het Jachthuis Sint Hubertus, het Museonder, het Park Paviljoen, de gratis Witte Fietsen, de hoge biodiversiteit en de wildzichtbaarheid van edelherten, wilde zwijnen en moeflons. Een andere belangrijke trekpleister in het Park is het internationaal befaamde Kröller-Müller Museum met de tweede Van Gogh collectie ter wereld en een 25 ha grote beeldentuin met ruim 100 sculpturen.