Prins Hendriklaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Woensdag 03 juni 2020

Om de natuur te beschermen en de bezoeker een optimale beleving van de natuur te bieden, is het Park continu bezig om een goede balans tussen natuur en recreatie te zoeken. Zonering is daarbij een middel om de bescherming van de belangrijkste en meest kwetsbare natuurwaarden te garanderen.

Het Park onderscheidt drie zones: rustig, matig-druk en druk. In gebieden waar natuur de eerste prioriteit heeft (rustige zone), mag recreatie geen blijvende sporen achterlaten. Het gebied rondom de Prins Hendriklaan valt binnen deze rustige zone. Vandaar dat in het verleden al enkele wandelpaden door het gebied zijn afgesloten. De aanwezigheid van een voor gemotoriseerd verkeer toegankelijke weg is strijdig met de status van dit gebied als rustige zone.

Daarnaast is het gebied (potentieel) leefgebied van de wespendief en zwarte specht; vogelsoorten die beide Europees zijn beschermd middels de Vogelrichtlijn. Tevens sluit afsluiting aan op de zoneringsplannen van de provincie Gelderland.  

Om deze redenen is in het voorjaar van 2020 besloten om de Prins Hendriklaan voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten.