Nieuws van boswachter Henk Ruseler: augustus

Zaterdag 01 augustus 2020

Wanneer je iets moois hebt gezien of bijzonders te melden hebt, dan deel je dit meestal graag met anderen. Zo kreeg ik van een oud-collega vorige maand een schitterende foto van een draaihals doorgestuurd. In de begeleidende mail schreef hij dat de foto diezelfde ochtend was gemaakt en dat de vogel aan een tweede broedsel was begonnen. De draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht en in Nederland wordt hij vooral als zeldzame doortrekker gezien.

Op De Hoge Veluwe behoort de draaihals, zij het in een afnemend aantal waarnemingen, nog steeds tot één van onze zeventig broedvogelsoorten. Gelukkig zijn de berichten dit jaar positiever en met de vijf vastgestelde territoria waarbinnen drie broedgevallen zijn waargenomen, is er weer sprake van een groei van de populatie. De mededeling dat dit draaihalzenpaartje zelfs aan een tweede broedsel was begonnen klonk voor mij dus als muziek in de oren. Veel minder optimistisch was ik over het feit dat het nest vlakbij een fietspad zat en mogelijk binnen de kortste keren weer veel fotografen zou aanlokken. Gelukkig weet ik dat mijn oud-collega deze bijzondere ontdekking, behalve dat hij het mij toevertrouwt, niet aan anderen doorvertelt. Helaas leert de ervaring dat niet iedereen deze stelregel hanteert.

Of het nu gaat om bloeiende zeldzame planten, broedende vogels of een hert dat zich vertrouwd gedraagt: het wordt tegenwoordig allemaal in groepsapps gedeeld. Daar is op zich niets mis mee zolang het niet tot grote samenscholingen leidt, want anders ontstaat er een probleem. Plat getrapte paden naar een bloeiend plantje komen na de verplichting om op de wandelpaden te blijven gelukkig niet meer voor, maar wanneer de publiekslieveling hert Hubertus op een warme zomerdag besluit om in het ven naast het Pompgebouw verkoeling te zoeken, wordt wel de brede wespenorchis die langs de oevers groeit door de verzamelde paparazzi platgetrapt. Dit gebeurt zeker niet moedwillig en is door even na te denken voordat de mooiste foto wordt gemaakt, zonder meer te voorkomen. Dit gebeurt zeker niet moedwillig, maar zelfs om de mooiste foto te maken mag niet van de paden afgeweken worden, juist om te voorkomen dat zeldzame planten worden vertrapt. 

Ook is het goed dat de dames en heren natuurfotografen beseffen dat het zwarte spechtenkoppel dat hun nestholte in het vroege voorjaar vlakbij een pad of weg uithakt, niet zit te wachten op een heel leger aan fotografen dat enkele weken later, wanneer zij hun jongen voeren, onder de nestboom staat. Notabene met camera’s voorzien van formidabele telelenzen.

Houd afstand en vermijd drukte: dit is momenteel om een heel andere reden het devies en zonder al te belerend over te komen, is mijn voorstel dat wij dit uitgangspunt ook nadat COVID-19 is beteugeld, blijven gebruiken wanneer we de natuur in trekken om dieren te zien of te fotograferen.

Enkele dagen nadat ik de mail van mijn oud-collega ontving ben ik met een team van het televisieprogramma BinnensteBuiten het Park ingegaan; uiteraard was de draaihals onze aanleiding. Die hebben wij in de vroege ochtend in alle rust kunnen filmen, maar onze zogenaamde ‘bijvangst’ bestaande uit een slangenarend, boomvalk en een grauwe klauwierengezin met uitgevlogen jongen was zeker niet minder spectaculair. In het najaar zijn deze opnamen op televisie te zien. Want al dat moois op De Hoge Veluwe: dat wil je toch graag met anderen delen!