NP De Hoge Veluwe roept op tot een verbod op droppings

Zaterdag 06 november 2021

Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept beleidsmakers op om een verbod op droppings mogelijk te maken. Aanleiding tot de oproep is een incident dat afgelopen vrijdag plaatsvond in Otterlo, bij één van de drie ingangen van het Park. Een groep studenten uit Delft werd hier in de avond ‘gedropt’ en richtte vernielingen aan bij de op dat moment gesloten portiersloge en ingang. De in beschonken toestand verkerende studenten werden alle bekeurd voor openbaar dronkenschap.

Verstoring van kwetsbare natuur
Helaas was dit geen incident en worden droppings vaker rondom, en wellicht in, het Park gedaan. Een groot deel van de omgeving van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, en ook het Park zelf, bestaat uit beschermde natuur dat valt binnen de Natura 2000-richtlijnen. Hierin leeft een grote diversiteit aan kwetsbare en veelal zeldzame planten en dieren, die vertrappings- cq verstoringsgevoelig zijn. Verstoring van herten, reeën en wilde zwijnen leidt op de Veluwe regelmatig tot aanrijdingen die voor de dieren veelal noodlottig aflopen en ook niet zelden meer dan materiele schade voor mensen opleveren. Vooral ’s avonds en ’s nachts, wanneer natuurgebieden niet mogen worden betreden, zijn dieren gewend om te foerageren op plaatsen die overdag te druk voor hen zijn. Betreding werkt dan extra verstorend en heeft dus grotere gevolgen.

Brede oproep aan politiek
Omdat Het Nationale Park De Hoge Veluwe niet alleen staat in de problematiek van verstorende droppings roept zij, samen met andere natuurbeheerders, de gemeente op om droppings in natuurgebieden zo snel mogelijk te verbieden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om binnen hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te bepalen wat zij wel en niet toestaan binnen hun gemeentegrenzen.