Werken aan vitale bosbodems

Donderdag 09 juni 2022

De bodem is letterlijk de motor onder onze bossen en alle andere natuur. Zonder een gezonde en vitale bodem met bijbehorend bodemleven kan het bos ook niet optimaal functioneren. Door de overvloedige neerslag van stikstof en zwavel, die versterkt plaatsvond vanaf halverwege vorige eeuw, is de bodem verzuurd geraakt. Dit heeft onder andere geleidt tot een sterk verstoorde verhouding tussen beschikbare voedingsstoffen. Binnen het Park wordt actief gewerkt aan het revitaliseren van de bodem.

Binnen de bossen is één van de mogelijke oplossingen om het bodemsysteem te verbeteren het aanplanten van zogenoemde rijk-strooiselsoorten. Dit zijn loofbomen die in staat zijn vanuit de diepere bodemlagen mineralen op te nemen en via hun goed verteerbare bladeren, als die in de herfst vallen, beschikbaar te maken voor het bodemleven in de hogere bodemlagen.

Afgelopen winter zijn rond de Kemperberg op 17 locaties 14 verschillende loofboomsoorten aangeplant. Het merendeel bevat rijk-strooiselsoorten maar er zijn ook loofboomsoorten gekozen vanwege hun bloei of vruchten. Soorten die bijvoorbeeld zijn aangeplant zijn Esdoorn, Boomhazelaar, Elsbes, Els, Boswilg, Robinia en Ratelpopulier. Voor deze aanplant zijn locaties gekozen waar het bos op dit moment het minste vitaal is. Dat zijn meestal opstanden van dode of afstervende fijnsparren. De dode fijnsparren blijven, waar mogelijk, staan omdat dit dode hout grote toegevoegde waarde heeft voor het bosecosysteem. Dood hout bruist vaak van het leven, paddenstoelen, larven van kevers, vliegen, muggen en rupsen van nachtvlinders doen zich alleen te goed aan het rottende hout.  Zo wordt actief gewerkt aan het verbeteren van het gehele bosecosysteem, zowel onder als boven de grond. De komende jaren zullen op meerdere locaties binnen het Park nog meer rijk-strooiselsoorten worden aangeplant. 

Rijk-strooiselsoorten zijn van grote meerwaarde voor het bodemsysteem maar het zijn ook nog eens hele smakelijke soorten voor het aanwezige wild. Om te zorgen dat de bomen de kans krijgen zich goed te vestigen zijn rasters geplaatst om te voorkomen dat het wild de nieuwe aanplant opeet of beschadigd. Deze rasters zullen blijven staan tot de bomen boven de zogenoemde vraatgrens zijn uitgegroeid.

Naast het aanplanten van rijk-strooiselsoorten wordt sinds 2015 binnen het Park uitvoerig onderzoek gedaan naar het toepassen van steenmeel, meer informatie over het steenmeel en deze onderzoeken is te lezen op Steenmeel — Park Hoge Veluwe.