Stuifzand

Bewegend landschap
ontdek meer

Een zandverstuiving is een mozaïek van onbegroeid, beweeglijk zand, mos en korstmosbegroeiingen met een pionierkarakter en pioniergraslanden met buntgras.

Vanwege gebrek aan voeding in de bodem groeien er weinig vaatplanten. In de oudere stadia van het stuifzand zijn vooral mossen zoals ruig haarmos en vele korstmossen te vinden. Onbegroeide delen nemen in een goed ontwikkelde zandverstuiving een groot deel van de ruimte in. Deze delen zijn belangrijk voor de voortdurende verjonging van het stuifzandlandschap, hoewel ze op zichzelf niet belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Geleidelijk gaat er op het stuifzand ook heide, struiken en op den duur ook bomen (met name grove den) groeien.

Natuur & Landschap

Gevarieerd, weids, zeldzaam, toegankelijk.