Feiten en cijfers

Het Park in getallen

Enkele belangrijke cijfers

69 miljoen euro, economische impact op de regio per jaar (2015)
7.790.707 euro omzet (2017)
618.320. bezoekers (2018)
362.000 bezoekers Bezoekerscentrum (2018)
158.500 bezoekers Museonder (2018)
25.000 jaarlijkse bezoekers Jachthuis Sint Hubertus
16.260 pannenkoeken geserveerd in het Parkrestaurant (2018)
5.400 hectare natuur binnen de rasters
3.200 hectare bos
2.100 hectare hei
350 leden van de Vereniging Vrijwilligers van De Hoge Veluwe
1.800 Witte Fietsen​
1.300 sponsoren die het Park steunen (bestaande uit particulieren, fondsen en bedrijven)
154 medewerkers, inclusief seizoenskrachten
99,09 FTE
60 hectare stuifzand
27 Witte Sleeën
37,2 kilometer fietspad
7 wildobservatieposten
5 soorten vleermuizen
6 elektrische rolstoelfietsen
3 Witte Rolstoelen
3 ingangen: Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen
2 wildpassages