Q&A Park Paviljoen

De bouw van het Park Paviljoen is een mijlpaal in de geschiedenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over dit project.

Over de aanloop

 • Door wie is het gebouw ontworpen?

Het Park Paviljoen is ontworpen door de architectencombinatie De Zwarte Hond en Monadnock. De architecten die het gebouw tekenden zijn Willem-Hein Schenk (De Zwarte Hond) en Job Floris (Monadnock)

 • Door wie is het gebouw gebouwd?

De realisatie van het gebouw is verzorgd door aannemer Rots Bouw BV.

 • Waarom is er gekozen voor nieuwbouw?

Het voormalige Parkrestaurant was aan vervanging toe. Het was verouderd en bood te weinig mogelijkheden voor het ontvangen en faciliteren van grote(re) (zakelijke) gezelschappen. Met de realisatie van het Park Paviljoen verzekert het Park zich voor de komende decennia van een publieksgebouw dat het ideale startpunt vormt voor een dagje Hoge Veluwe.

 • Waarom is er gekozen voor dit specifieke ontwerp?

Er is bewust gekozen voor een gedurfd ontwerp, een echt statement. Dat past bij het Park als organisatie en bij zijn historie. De keuze voor dit ontwerp hangt ook samen met de gedurfde wisselwerking tussen binnen- en buitenkant van het gebouw met een prominente rol voor het ronde plafond waarop wisselende lichtprojecties te zien zijn.

 • Op welke manier is het gebouw gefinancierd?

Een combinatie van partijen heeft de benodigde financiële middelen samengebracht. Naast het Park zelf en een bankfinanciering zijn dat particulieren, bedrijven, fondsen en overheden.

Over het bouwproces en het gebouw

 • Hoe lang heeft de bouw geduurd?

De bouw heeft, los van de sloop van het voormalige Parkrestaurant De Hoge Veluwe, ongeveer elf maanden geduurd. De eerste officiële bouwhandeling werd op 6 juli 2018 verricht en de oplevering van het gebouw vond plaats op 3 juni 2019.

 • Hoe duurzaam is het gebouw?

Het thema duurzaamheid was een van de startpunten bij het ontwerp. Dat begint bij een optimaal gebruik van de beschikbare ruimten. Op het dak van het Park Paviljoen staat een flink aantal zonnepanelen. Verder is de positie van het gebouw zo dat er ’s zomers, op het heetst van de dag, niet of nauwelijks direct zonlicht het gebouw kan binnendringen, terwijl de zon ‘s winters juist alle ruimte krijgt om naar binnen te schijnen en zo het gebouw te verwarmen. Bij het verwarmen en koelen van het gebouw wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde WKO-installatie (WKO: warmte- en koude-opslag). Daarbij wordt gebruikgemaakt van bodemenergie; warm water uit de bodem wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen, koud water doet ’s zomers het tegenovergestelde. De WKO-installatie wordt zo aangelegd dat hij in de toekomst ook gebruikt kan worden voor de overige gebouwen in het centrum van het Park. Verder is zijn in het gebouw alle mogelijke voorbereidingen getroffen om in de toekomst van het gas af te kunnen gaan. In de bouw wordt een EPC-score gehanteerd, de energieprestatiecoëfficiënt, die aangeeft in hoeverre er in een gebouw efficiënt met energie wordt omgesprongen. We scoren door alle maatregelen ruim 30% onder de norm.

 • Waarom is gekozen voor de naam Park Paviljoen?

De naam werd gekozen uit bijna tweehonderd inzendingen van bezoekers. De keuze viel op deze naam om dat de naam iets zegt over de functie van het gebouw. De jury vond de naam uitermate passend omdat de term paviljoen over het algemeen refereert aan een bouwwerk voor ontspanning of vermaak. In het Nederlands is de definitie tevens uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes die gekenmerkt worden door een eigenheid in vorm, functie en gebruik. Bovendien mag het Park Paviljoen aansluiten in een variatie van bekende paviljoens verspreid over de wereld, zoals bijvoorbeeld het befaamde Royal Pavilion in Brighton, het Barcelona-paviljoen in Barcelona en het Rietveldpaviljoen in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Dat kreeg de voorkeur boven namen die bijvoorbeeld iets zeggen over de plek van het gebouw of de geschiedenis van het Park.

 • Waarvoor wordt het gebouw gebruikt?

Het Park Paviljoen combineert diverse functies. Het is een ontvangstgebouw, het ideale startpunt voor een dagje Hoge Veluwe, maar ook de plek voor het inwinnen van informatie over datzelfde dagje Hoge Veluwe. Verder huisvest het gebouw Parkrestaurant De Hoge Veluwe en de Parkwinkel. Op de verdieping zijn zalen die per 1 oktober 2019 gebruikt kunnen worden voor (zakelijke) bijeenkomsten als recepties, workshops en vergaderingen.

 • Kan ik ook gebruikmaken van de zalen?

Jazeker. De zalen kunnen worden gereserveerd voor uiteenlopende gezelschappen. De medewerkers van het Parkrestaurant verzorgen de catering. Daarbij kan een keus worden gemaakt uit een ruim aanbod. Vanaf 1 oktober 2019.

 • Hoe zit het met de toegankelijkheid van het gebouw?

Alle publieksruimten in het gebouw zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Er is een lift naar de verdieping met zalen groepsontvangst.

 • Kunnen mijn kinderen ergens veilig spelen?

Grenzend aan het terras van Parkrestaurant De Hoge Veluwe is een grote, kindvriendelijke speeltuin waar de kinderen, onder toeziend oog van hun ouders, gemakkelijk een paar uur kunnen vermaken.

Over het vervolg

 • Wat gaat er nog meer veranderen in het centrum?

De inpassing van het Park Paviljoen en de realisatie van het parkeerterrein en evenemententerrein noemen wij fase 1 en 2 van een veel groter plan. Het hele centrum wordt uiteindelijk herontwikkeld tot een minder stedelijke inpassing, naar een veel natuurlijkere inpassing zoals het NPDHV dat in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten en Antea Group voor ogen heeft. Te denken valt aan de vervanging van het verharde plein naar een halfverharde afwerking, inpassing van bomen in het plein om het nog natuurlijker te maken en de verplaatsing van de fietsenstalling en fietsenherstelwerkplaats om meer het gevoel van een open plek in het bos te krijgen.

Feitjes en cijfers

 • Hoeveel bakstenen zijn er gebruikt?

Er zijn in totaal 46.960 gevelstenen verwerkt.

 • Hoeveel meter kabel ligt er?

In totaal ligt er 53,2 KM aan kabel in het gebouw (licht, wcd, regeltechniek, data etc.)

 • Hoeveel m2 beslaat de oppervlakte van het gebouw?

De totale vloeroppervlakte is ca. 3300m2.

 • Wat heeft het project gekost?

De hele reconstructie van het Centrumgebied, exclusief verbouwing Museonder met expositie ad € 7,9 miljoen, gaat € 19 miljoen kosten. Hiervan zijn nu fase 1 en 2 uitgevoerd.

 • Hoeveel zalen zijn er?

Met de dineerzaal op de begane grond en de foyer op de verdieping zijn er totaal 6 zalen, waarbij heel verschillende configuraties te maken zijn door zalen te koppelen.

 • Hoeveel toiletten zijn er (en hoeveel voor mindervaliden)?

·         10 herentoiletten + 7 urinoirs
·         24 damestoiletten
·         1x dames mindervalidentoilet
·         1x heren mindervalidentoilet

 • Hoeveel dagen per jaar is het gebouw open?

365 dagen per jaar.

 • Hoeveel plekken heeft het restaurant?

180 zitplekken binnen in het restaurant en 180 zitplekken buiten op het terras.

 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er?

Er zijn 230 parkeerplaatsen, 10 mindervaliden parkeerplaatsen en 14 oplaadplaatsen voor elektrische auto’s.