Veelgestelde vragen moeflon en wolf

ontdek meer

Hieronder vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over de moeflons en wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Hoeveel moeflons op De Hoge Veluwe zijn er gedood door de wolf?

Het precieze aantal moeflons dat gedood is door de wolf, is niet bekend. Doordat het Park zo groot is, worden niet alle gedode moeflons gevonden. De lammetjes worden vaak helemaal opgegeten, waardoor er geen kadavers zijn om te tellen. Op basis van tellingen door onze boswachters weten wij wel dat het aantal moeflons in het Park gehalveerd is sinds de komst van de wolf in augustus 2021: van ongeveer 340 moeflons, naar 170 moeflons in april 2022. Er worden sinds de komst van de wolf geen moeflons meer geschoten, deze halvering is dus veroorzaakt door de wolf.

Waarom is het erg dat de wolf moeflons eet, als het Park zelf moeflons doodschiet?                                                                                                                    

Het Park vindt het belangrijk om een goede balans te hebben, zodat er genoeg voedsel en leefgebied overblijft voor álle dieren die in het Park leven, van edelhert tot aardbeivlinder. We onderzoeken dus nauwkeurig welke dieren er op welke plekken teveel zijn, in tegenstelling tot de wolf. Daarnaast stopt het Park met jagen op het moment dat de balans tussen dieren en planten bereikt is. De wolf niet. Op andere plekken in Europa blijkt dat waar de wolf verschijnt, de moeflon verdwijnt.
Voor de komst van de wolf werden er jaarlijks zo’n 80 moeflons geschoten. De wolf heeft sinds zijn komst al veel meer moeflons gedood.

Waarom wordt er eigenlijk gejaagd in Het Nationale Park De Hoge Veluwe?

Op De Hoge Veluwe leven veel zeldzame planten en dieren. Het Park doet aan actief natuurbeheer, om goede omstandigheden te creëren en te behouden voor deze kwetsbare soorten. De hoefdieren in het Park (edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons) helpen daarbij. Door op een natuurlijke wijze te grazen, zorgen zij ervoor dat er voldoende open en gevarieerde plekken in het Park zijn en blijven. Maar als er teveel hoefdieren zijn, worden er teveel planten opgegeten. Om dit te voorkomen worden overtallige dieren afgeschoten. Het Park onderzoekt zorgvuldig hoeveel dieren er nodig zijn voor een goede balans en schiet niet meer dan noodzakelijk. Dit is gebruikelijk in allerlei natuurgebieden in Nederland en Europa.

Is De Hoge Veluwe tegen de wolf omdat het Park verdient aan de jacht?

Nee. Minder dan 1% van de inkomsten van het Park komt voort uit de jacht (gastjagers betalen het Park een vergoeding). Als je daar de kosten van aftrekt die de jacht met zich meebrengt, verdient het Park überhaupt niet aan de jacht. De jacht is ook geen verdienmodel voor het Park, maar is een middel om een doel te bereiken: hoge biodiversiteit.

Is De Hoge Veluwe tegen de wolf omdat het Park verdient aan verkoop van wild?

Nee. Nog geen 1% van de inkomsten van het Park komt voort uit verkoop van wildvlees. Het verkopen van vlees is geen doel op zich voor het Park. Het is enkel een manier om iets nuttigs te doen met de producten die voortkomen uit het beheer. Hier wordt een goede bestemming voor gezocht door het vlees te verkopen en te gebruiken in de gerechten van het Parkrestaurant.
Sinds de komst van de wolf wordt er niet meer gejaagd op moeflons en wordt er geen moeflonvlees meer verkocht in het Parkrestaurant en de Parkwinkel.

Waarom is de moeflon zo belangrijk voor het natuurbehoud in het Park?

De moeflon is belangrijk voor het beheer van een aantal (prioritair) Europees beschermde landschappen in het Park: stuifzanden, droge heide en heischrale graslanden. De moeflon is de enige soort die in belangrijke mate ook grove den eet en onder arme omstandigheden kan leven. Zo voorkomt de moeflon dat open gebieden veranderen in dennenbos en hoeft er nauwelijks ingegrepen te worden door mensen. Het Park wil deze landschappen graag op een zo natuurlijk mogelijke manier beheren. Dankzij de moeflon doen plant- en diersoorten die leven in open landschappen het zo goed in het Park.

Wat maakt het uit als de moeflon zou verdwijnen?

De moeflon voorkomt dat open gebieden veranderen in dennenbos. Als alle moeflons gedood worden door de wolf, veranderen stuifzanden, heischrale graslanden en droge heide in bos. Deze open terreinen zijn niet voor niets aangewezen als Europees beschermd gebied, het gaat namelijk niet goed met deze landschappen en de soorten die er leven. Als de wolf de moeflon -de natuurlijke begrazer van deze landschappen- uitroeit, dan verdwijnen de open landschappen en hun bewoners. Zo’n 50% van de stuifzanden en 65% van de heischrale graslanden van de hele Veluwe liggen op De Hoge Veluwe, waardoor het Park een grote verantwoordelijkheid heeft in de bescherming van deze soorten. In theorie zou je de terreinen ook open kunnen houden door jonge boompjes met de hand weg te laten halen door mensen. Maar dat is heel veel werk, erg duur en zorgt voor schade.
Daarnaast hoort de moeflon al meer dan 100 jaar bij de historie van het Park en willen we dat graag zo houden.

Waarom wil het Park de moeflon behouden maar de wolf weren?

De wolf wordt gezien als een inheemse diersoort, de moeflon als een uitheemse soort. Voor het Park is dat geen reden om de wolf boven de moeflon te verkiezen. Inheems of uitheems zegt immers niets over de meerwaarde van het dier voor natuurbeheer. Zo dragen Schotse hooglanders, IJslandse paarden en Poolse wisenten in veel Nederlands natuurgebieden bij aan het behalen van natuurdoelen. De wolf draagt op De Hoge Veluwe niet bij aan natuurdoelen. Sterker nog, het dier doet daar afbreuk aan door de waardevolle moeflons te doden. Het Park pleit daarom voor gecontroleerd beheer van de wolf en voor het weren van de wolf uit het Park.
In andere Europese landen is actief beheer van wolven, onder voorwaarden, wel mogelijk. De bever geniet dezelfde bescherming als de wolf, maar mag in tegenstelling tot de wolf in geval van schade wel actief beheerd worden in Nederland.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over de situatie van de moeflons?

In het Museonder kunt u de tentoonstelling Red de moeflon bekijken, deze gaat over de moeflon en waarom het van belangrijk is om deze te behouden. Ook kunt u meer informatie over de moeflon lezen op onze website.

Wat kan ik doen om de moeflons en kwetsbare gebieden en soorten te beschermen?

Teken de petitie Red de moeflon, zodat het Park toestemming krijgt om de wolf te vangen en uit te zetten. Of word lid van Vereniging de Moeflon.