Wat kan uw steun betekenen?

De bijdragen van onze particuliere donateurs, sponsoren en fondsen zorgen ervoor dat wij de ‘groene schatkamer van Nederland’ kunnen behouden en doorgeven aan volgende generaties. Met uw donatie kunnen wij diverse projecten uitvoeren die nodig zijn om het Park te verduurzamen, de biodiversiteit te versterken, (school)kinderen meer te leren over natuur en het Park goed toegankelijk te houden voor iedereen.

Biodiversiteit

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft een uitzonderlijk hoge biodiversiteit. Om dit in stand te houden, is actief en consistent beheer essentieel. Door klimaatverandering ondervinden we momenteel grote negatieve gevolgen voor ons bosecosysteem. Bodemverzuring, hogere temperaturen en droogte verminderen de vitaliteit van bepaalde bomen, waardoor er grootschalige sterfte optreedt. Het Park werkt de komende jaren daarom hard aan het klimaatrobuust maken van vele hectares bossen door het verbeteren van de bodembiologie én door het aanplanten van loofbomen. Daarmee zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties van vitale bossen en natuur kunnen genieten.

We doen samen met (inter)nationale wetenschappers onderzoek naar het behouden en versterken van de biodiversiteit. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het effect van het toevoegen van steenmeel aan de bodem, als maatregel om de natuurkwaliteit structureel te herstellen. Met deze wetenschappelijke onderzoeken leveren we een bijdrage aan de wereldwijde uitdaging om de biodiversiteit in stand te houden. Het behouden en versterken van de biodiversiteit is daarmee onze core business.

Educatie

Anton en Helene Kröller-Müller wisten het 100 jaar geleden al: kinderen moeten de natuur in! Daarom hebben zij toen al bepaald dat basisscholen gratis het Park mogen bezoeken. In 1993 opende het Museonder, het eerste ondergrondse museum ter wereld. Dertig jaar en meer dan 10 miljoen bezoekers later, waaronder vele schoolklassen, is het onze droom om het Museonder te gaan vernieuwen. Klimaatverandering en de uitdaging om de biodiversiteit te behouden, maken dat kennis over de bodem onder onze voeten urgenter en relevanter is dan ooit. De vernieuwde (inter)nationale expositie geeft toekomstige bezoekers - jong en oud - een interactieve en multidisciplinaire totaalbeleving, waarin bodemleven tot leven komt. Wie binnenkijkt, ziet buiten meer. Inspirerend, informerend en onvergetelijk. Een ambitieus plan dat we alleen kunnen realiseren met steun van particuliere donateurs, partners, sponsoren en fondsen.

Toegankelijkheid

Het was Anton en Helene’s droom om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het Park. Om ervoor te zorgen dat de overweldigende natuur, musea en vele monumenten optimaal toegankelijk blijven voor alle bezoekers, worden de komende jaren onze Parkentrees vernieuwd. Hierdoor worden de ingangen duurzamer, veiliger en beter toegankelijk voor voetgangers, mindervaliden, ruiters, fietsers, automobilisten en groepen schoolkinderen. Dankzij de 2.000 Witte Fietsen, in bijna 50 jaar uitgegroeid tot een van de vijf iconen van het Park, kunnen bezoekers het Park per gratis fiets verkennen.