Wolven mijden mensen niet!

ontdek meer

Volgens de zogenaamde experts van Wolven in Nederland, Zoogdierenvereniging en Ark mijden wolven mensen. Deze wolf op De Hoge Veluwe is niet mensenschuw en komt zelfs naar de bezoekers toe. Meerdere wolven vertonen hetzelfde onnatuurlijke gedrag. De betreffende bezoekers hielden zich keurig aan de Parkregels en bleven op opengestelde wegen en paden. Hen valt dus niets te verwijten. De Hoge Veluwe ook niet.

Bezoekers die buiten de opengestelde wegen en paden treden en/of een wolf opzettelijk verstoren, worden bekeurd. Ook het voeren van wolven is ten strengste verboden. Het Park heeft voor een deel van de Wildbaanweg een stopverbod ingesteld, omdat natuurfotografen daar stopten en in de bermen parkeerden, hetgeen schadelijk is voor de flora. Er kan geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

De wolven zijn niet op eigen kracht het Park binnen gekomen over het wolvenkerende raster heen of er onderdoor, maar door gaasknippende vandalen het Park binnen geholpen. Eerst een teef, vervolgens een reu en inmiddels kregen zij welpen. Er loopt een ontheffingsaanvraag bij de Provincie Gelderland om de wolven uit het Park te mogen verwijderen. De door de provincie verleende ontheffing om niet mensenschuwe wolven in heel Gelderland te gaan beschieten met paintball is een schijnoplossing. Wolven die onnatuurlijk gedrag vertonen en te dicht bij mensen komen, zouden uit voorzorg verwijderd moeten worden middels vangst of afschot. Het bevoegd gezag (provincies en ministerie van LNV) is daarvoor verantwoordelijk. De gemeenten komen pas in beeld als het fout gaat, maar dan is het onheil al geschied.

De wolven op De Hoge Veluwe verstoren het natuurlijk evenwicht waardoor beschermde habitats, waarvoor een instandhoudingsverplichting geldt, de daar voorkomende fauna en de biodiversiteit onder druk komen te staan. Het Park voert een integraal actief beheer, waarvan de selectieve beheersjacht op edelherten en wilde zwijnen het sluitstuk is en kan zich daarbij niet richten op maar één beschermde soort die onnatuurlijk gedrag vertoont en grote schade aanricht onder de wilde fauna, grazers in de natuur en gehouden vee. Wolven houden geen rekening met ondergrenzen van aantallen voor het Park belangrijke prooidieren, waardoor die verdwijnen. Het integrale actieve beheer heeft de afgelopen decennia tot een hoge biodiversiteit geleid en die wil De Hoge Veluwe handhaven en waar mogelijk versterken.

Accepteer de statistics-cookies om de video te kunnen bekijken.