2. U BEZOEKT HET PARK

a. U heeft een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten en/of het Kröller-Müller Museum aangeschaft aan de balie, bij de ingang of u heeft een ander product of dienst gekocht of gehuurd in onze parkwinkel(s) of in één van onze horecagelegenheden

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Het Park ontvangt geen persoonsgegevens over individuele transacties in verband met de aankoop van een ticket voor Het Park, één van onze activiteiten, het Kröller-Müller Museum of de aankoop of huur van een ander product of dienst van het Park, die in Het Park plaatsvinden (aan de balie, bij de ingang, in onze parkwinkel(s) of in één van onze horecagelegenheden).

In verband met de aanschaf van bepaalde bezoekerskaarten (dienstkaarten, relatiekaarten of sponsoren/donateurskaarten) worden wel persoonsgegevens verwerkt, waaronder de naam, contactgegevens, betalingsgegevens, geboortedatum en een pasfoto (die ook in Het Park kan worden genomen). 

Om vast te stellen of u voor een korting in aanmerking komt voor een product of dienst die u bij ons koopt, worden ook persoonsgegevens verwerkt door Het Park. Zo kan bij kinderen, studenten, CJP-, ICOM-, Museumkaart-, Vriendenloterij-, Rembrandt Vereniging-, Mindervaliden- en Veteranenkaarthouders de betreffende kaart (waaruit het recht op de korting blijkt) worden gecheckt in Het Park. 

Als u gebruik maakt van de camping van Het Park, dan registreert Het Park de naam en adresgegevens van de contactpersoon van de boeking in het nachtregister en de dag van aankomst, dag van vertrek, het aantal nachten en de betaalmethode. Wij houden ook bij wanneer u voor het laatst de camping van Het Park bezocht, aangezien er minimaal één maand tussen kampeerperioden dient te zitten. Het nachtregister is er ook voor uw veiligheid. In geval van calamiteiten weten we wie er aanwezig zijn. Ook kan het een afschrikkende werking hebben op criminele activiteiten. De gemeente (Ede) kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, bijvoorbeeld bij de aangifte van de toeristenbelasting. 

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

In verband met de aankoop van een ticket voor Het Park, één van onze activiteiten, het Kröller-Müller Museum of de aankoop of huur van een ander product of dienst van het Park, die in Het Park plaatsvinden worden persoonsgegevens – voor zover daarvan (toch) sprake is – verwerkt ter uitvoering van onze overeenkomst.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor het gerechtvaardigde belang van onszelf en van derden (zoals andere bezoekers van Het Park). Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de verificatie van de identiteit bij bezoekerskaarten en wanneer wij vaststellen of u inderdaad in aanmerking komt voor een korting en/of u identificeren, ter bescherming van onze economische belangen en veiligheid.

Tenslotte verwerken we uw persoonsgegevens in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals ten aanzien van het nachtregister van de camping en het voeren en bewaren van de administratie.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

 

b. U betreedt Het Park

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

  • Ter bescherming van Het Park, onze medewerkers, bezoekers, eigendommen en het Kröller-Müller Museum wordt Het Park beveiligd met camera's. In Het Park wordt u geattendeerd op de aanwezigheid van de beveiligingscamera's. Het kan voorkomen dat u op de camerabeelden staat. Deels vallen deze beveiligingscamera's onder het beheer van het Kröller-Müller Museum. Het Park kan deze camerabeelden inzien (real-time) en gedurende vier weken terugkijken. Indien hier een aanleiding toe bestaat, bijvoorbeeld in het geval van strafbare feiten/vernieling, kunnen wij camerabeelden die onder het beheer van het Kröller-Müller Museum vallen opvragen. Deze kunnen dan onder andere worden bekeken door de BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaren) van Het Park. De camerabeelden kunnen onder omstandigheden ook worden gedeeld met autoriteiten, bijvoorbeeld als sprake is van strafbare feiten;
  • Het kan voorkomen dat in Het Park bezoekersenquêtes worden georganiseerd onder bezoekers. Als u hieraan deelneemt is het mogelijk dat uw naam en contactgegevens worden geregistreerd om later contact met u op te nemen. De antwoorden die u geeft in een bezoekersenquête gebruiken wij ter verbetering van onze diensten en producten;
  • Als u een ongeval heeft in Het Park, kunnen wij uw naam, contactgegevens, gegevens over het ongeval (waaronder uw toestand) verwerken om zo snel mogelijk de hulpdiensten in te schakelen en anderen te informeren zoals uw partner of familieleden. Wij kunnen het ook intern registreren als er ongevallen plaatsvinden binnen Het Park voor een eventuele latere afhandeling en opvolging hiervan (met het Formulier Registratie Ongevallen). We kunnen in dit verband ook persoonsgegevens ontvangen van uw verzekeraar;
  • Als u in Het Park gebruik maakt van één van onze Wifi netwerken, dan ontvangen wij bepaalde gegevens over het apparaat waarmee u contact maakt met het netwerk (MAC-adres, uw besturingssysteem, de naam van uw toestel en het accesspoint van Het Park waarmee u bent verbonden).

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wij verwerken de camerabeelden van beveiligingscamera's op basis van de gerechtvaardigde belangen van Het Park, onze medewerkers, bezoekers en het Kröller-Müller Museum omdat dit nodig is voor een goede beveiliging. Wij hebben uw privacybelangen hierbij afgewogen;
  • Als u deelneemt aan een bezoekersenquête in Het Park, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren;
  • In geval van een ongeval, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om u zo snel mogelijk te helpen of ter bescherming van uw vitale belangen of in verband met de latere afhandeling of opvolging hiervan. De interne registratie van ongevallen is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om de veiligheid van Het Park te verbeteren;
  • Wij verwerken persoonsgegevens in verband met onze Wifi netwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om een internetverbinding binnen Het Park aan te kunnen bieden en om ons netwerk te beveiligen.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

Voor de bewaartermijn van de camerabeelden verwijzen we naar de eerste alinea (i. hierboven). In geval van een incident kunnen camerabeelden langer worden bewaard.

De (niet-geanonimiseerde) antwoorden die u geeft in een bezoekersenquête worden niet langer bewaard dan een redelijke termijn nadat de antwoorden in de uitkomst van de bezoekersenquête zijn verwerkt.

De ingevulde registratieformulieren van ongevallen in Het Park worden op papier door Het Park bewaard (voor 7 jaar) en zijn alleen toegankelijk voor strikt geautoriseerde personen.

Persoonsgegevens die wij over u ontvangen als u gebruik maakt van één van onze Wifi netwerken kunnen wij alleen tijdens uw gebruik inzien.

 

c. U bent afgebeeld op door Het Park gepubliceerde foto's of video's

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Het Park kan een foto of video waarop u zichtbaar bent publiceren, bijvoorbeeld op de website, via sociale media, in een brochure, ander promotiemateriaal of drukwerk van Het Park. Dit kan als doel hebben om reclame te maken over Het Park ('wervend gebruik') of om anderen achteraf te informeren over (activiteiten van) Het Park (nieuwsvoorziening, ook wel 'journalistiek gebruik'). Wij verwijzen in dit kader ook naar ons reglement.

 In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Park verwerkt foto's of video's waarop u zichtbaar bent op basis van het gerechtvaardigde belang van Het Park om reclame te maken over Het Park en anderen te informeren over (activiteiten van) Het Park.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Mocht u uzelf herkennen op een foto of video en hiertegen bezwaar willen maken, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen foto's of video's van u ook verwerken/publiceren met uw toestemming. U heeft in dat geval het recht om uw toestemming in te trekken. 

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren (door ons gepubliceerde) foto's en video's waarop u zichtbaar bent voor zolang als dit noodzakelijk is (voor het publicatiedoeleinde). Als u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking of publicatie van een foto of video waarop u herkenbaar in beeld bent of als u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij de betreffende foto of video verwijderen of zo aanpassen dat u niet meer herkenbaar in beeld bent (blurren), voor zover dit voor ons (redelijkerwijs) mogelijk is. Het is wel mogelijk dat de foto of video (in het publicatiemateriaal) nog is opgenomen in ons archief, dit wordt geregeld opgeschoond.

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

 

< Terug naar de Privacyverklaring