4. U SOLLICITEERT BIJ HET PARK

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u bij Het Park solliciteert, verwerkt Het Park de volgende persoonsgegevens over u:

  • Uw aanhef, naam en contactgegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u te identificeren en om u toegang te verlenen tot Het Park;
  • De informatie die u aan ons verstrekt bij uw sollicitatie, zoals opgenomen in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae gebruiken wij ten behoeve van de behandeling van uw sollicitatie. Voor dit doel kunnen wij ook aantekeningen over u maken tijdens sollicitatiegesprekken;
  • Persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals door u openbaar gemaakt op LinkedIn. Als wij persoonsgegevens die afkomstig zijn van het internet bij de sollicitatie betrekken, geven we u de kans om de gevonden informatie toe te lichten;
  • Correspondentie met u nemen wij ook op in onze administratie.

Wij geven ook terugkoppeling over uw sollicitatie aan een werving- en selectiekantoor indien wij uw persoonsgegevens van hen hebben ontvangen.

Het privacybeleid voor werknemers van Het Park is van toepassing op de verdere verwerking van uw persoonsgegevens als u na uw sollicitatie een aanbod heeft gekregen van Het Park.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang om uw sollicitatie te behandelen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken omdat dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u te kunnen aangaan.
We verwerken uw persoonsgegevens ook in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.
Tenslotte kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (zie bijvoorbeeld hieronder). U heeft in dat geval het recht om uw toestemming in te trekken.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren als u bij ons solliciteert, hangt af van de uitkomst van de sollicitatieprocedure. Is de sollicitatie niet succesvol, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot twee weken na afloop van de proeftijd van de gekozen kandidaat, zodat wij u eventueel alsnog een aanbod kunnen doen indien die proeftijd onverhoopt niet wordt doorstaan. Met uw toestemming kan dit worden verlengd tot één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. Na afloop van dat jaar benaderen wij u zodat u de mogelijkheid heeft om uw persoonsgegevens te actualiseren en om de toestemming opnieuw met een jaar te verlengen. Geeft u die toestemming niet, dan verwijderen wij uw gegevens.