Woord van de directeur

Vrijdag 03 april 2020

Wij leven momenteel in erg onzekere tijden. Onze medewerkers reageren kalm op de Coronacrisis en dragen allemaal hun steentje bij om De Hoge Veluwe draaiend te houden. Daarvoor verdienen zij een groot compliment. Hetzelfde geldt voor onze bezoekers; zij tonen vooral begrip voor de maatregelen en houden zich aan de veiligheidsrichtlijnen van de Overheid en het Park. 

Van enkele Beschermers kregen wij het verzoek tot restitutie van 50% van de kosten van een Beschermerkaart. Wij kunnen dat verzoek niet inwilligen. Immers na vier bezoeken aan het Park hebben Beschermers de kosten er al uit. In januari en februari waren alle bezoekersfaciliteiten nog operationeel en na de Coronacrisis zal dat niet anders zijn. Wij vertrouwen op uw begrip. 

Op onze website kunt u lezen welke maatregelen tot nu genomen moesten worden om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Het zijn vergaande maatregelen die nodig zijn om het Park - dat zijn inkomsten ziet verdampen - door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Er zijn drie scenario’s mogelijk die ons zouden kunnen dwingen tot een sluiting van het Park:

1.    Een totale lockdown van overheidswege;
2.    Bezoekers die zich niet houden aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM en het Park;
3.    De financiële situatie: er kan een moment aanbreken dat het beperkt openhouden van het Park in financieel opzicht niet langer verantwoord is.

Laten wij hopen dat het niet zover komt. Ik hoop heel erg, ongetwijfeld samen met u, dat we allemaal zo lang mogelijk kunnen blijven genieten van het Park. 

Mocht u het Park in deze moeilijke tijd extra willen helpen, dan kunt u Vriend van het Park worden. Bij voorbaat heel veel dank.

Ik wens u alle goeds toe. Pas goed op uzelf en op uw dierbaren en anderen waarmee u in contact komt.

Graag tot ziens in betere tijden,

Seger van Voorst tot Voorst
directeur/bestuurder