Nieuws

STEUN ONS PARK, JUIST NU!

Vrijdag 01 mei 2020

De gehele wereld wordt hard geraakt door het Coronavirus en dit veroorzaakt grote onzekerheid bij iedereen. Zo ook bij Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Er komen minder mensen naar het Park en minder betalende bezoekers betekent minder inkomsten. Het Nationale Park De Hoge Veluwe voert namelijk een zelfstandige exploitatie waarbij 90% uit eigen inkomsten bestaat en slechts 10% uit subsidie. Deze subsidie betreft de SNL regeling waar iedere bos-en natuureigenaar in Nederland recht op heeft.

Hoge Veluwe opent meer servicepunten voor bezoekers

Vrijdag 01 mei 2020

De afgelopen maand heeft Het Nationale Park De Hoge Veluwe gebruikt om passende oplossingen te vinden op het nieuwe normaal van de 1,5-meter-samenleving. Zo worden per vrijdag 1 mei de Parkwinkel, de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus en het Theehuis De Kemperberg als afhaallocatie voor diverse kleine versnaperingen in gebruik genomen. Tevens kunnen de bezoekers van het Park picknickpakketten en andere Hoge Veluwe to go-producten in het Park Paviljoen kopen.

Klimaatbestendig bos geplant in NPDHV

Dinsdag 07 april 2020

 HOENDERLOO - Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen. Het Nationale Park De Hoge Veluwe zet daarom diverse beheermaatregelen in om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan. Onlangs is er in het Park een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant.

 

Woord van de directeur

Vrijdag 03 april 2020

Wij leven momenteel in erg onzekere tijden. Onze medewerkers reageren kalm op de Coronacrisis en dragen allemaal hun steentje bij om De Hoge Veluwe draaiend te houden. Daarvoor verdienen zij een groot compliment. Hetzelfde geldt voor onze bezoekers; zij tonen vooral begrip voor de maatregelen en houden zich aan de veiligheidsrichtlijnen van de Overheid en het Park. 

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: april

Vrijdag 03 april 2020

Vanuit het venster naast mijn bureau in het Dienstgebouw zag ik vorige week nog een paartje witte kwikstaarten. Begin maart waren ze teruggekeerd uit het zuiden en nu renden ze met korte sprintjes over het gazon naast ons kantoor om insecten te verschalken. Het zijn, net als de zang van boom- en veldleeuwerik die ik al eerder hoorde, van die mooie voorjaarsbeloftes. Maar alles is anders dan in al die voorgaande jaren. 

De invloed van (rood)wild op bosverjonging

Donderdag 12 maart 2020

Begin twintigste eeuw heeft Anton Kröller edelherten, zwijnen, reeën en moeflons naar De Hoge Veluwe gehaald. Sinds die tijd heeft het wild een invloed op de bosontwikkeling van De Hoge Veluwe gehad. Anton en Helene verdeelden De Hoge Veluwe in een wildbaan en een cultuurpark.

Bijeenkomst schenken & nalaten op 4 april

Maandag 24 februari 2020

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een schitterend Park, gelegen in de gemeenten Apeldoorn, Ede en Arnhem. Wat u misschien niet wist, is dat het Park -5400 ha groot- volledig particulier grondgebied is. Dit betekent dat het nagenoeg subsidievrij rond moet komen van eigen inkomsten. Deze inkomsten gaan grotendeels op aan beheer, behoud en onderhoud. Voor de grotere (natuur)projecten is het Park dan ook afhankelijk van fondsenwerving.