Klokjesgentiaan

De klokjesgentiaan is tegenwoordig een vrij zeldzame verschijning in Nederland.

Dit heeft te maken met de verdwijning en vergrassing van natte heidegebieden. Vanwege een langjarig beheer om de natte heide in het Park te beschermen, komt deze plant vooral op het Deelense Veld nog veelvuldig voor.

De klokjesgentiaan is een tot 60 cm hoge, overblijvende zomerbloeier. De bloeitijd is tussen half juli en eind augustus, maar sommige planten beginnen al veel eerder te bloeien. De planten kunnen meer dan 30 jaar oud worden. De bloemen zijn donker hemelsblauw en de bladeren zijn van boven donkergroen en langwerpig tot lijnvormig.

De klokjesgentiaan is de enige waardplant (plant waarop een vlinder haar eitjes afzet en waarvan de rupsen leven) van het gentiaanblauwtje, een zeldzame dagvlinder, waarvan de eitjes wit afsteken tegen de kelk en bloemkroon van de klokjesgentiaan.