Planten

Bij planten denk je al snel aan opvallend bloeiende exemplaren. Deze zal je op de schrale zandgronden van het Park niet vaak tegenkomen. Wel kun je veel kleinere en soms ook onverwachte en zeldzame soorten tegenkomen. Ook varens en mossen behoren tot de planten. Je komt ze in onze bossen op veel plekken tegen.

Natuur & Landschap

Gevarieerd, weids, zeldzaam, toegankelijk.