Snapshot

Snapshot Hoge Veluwe foto’s worden vanaf heden door slimme computers geanalyseerd

Sinds 2013 doet Wageningen University met behulp van cameravallen onderzoek naar het gedrag van wilde dieren op Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Al snel bleek dat de camera’s zo een grote hoeveelheid foto’s leverden (meer dan 1 miljoen per jaar), dat deze onmogelijk door een beperkt aantal onderzoekers en vrijwilligers konden worden bekeken en beoordeeld. Daarop werd besloten om de hulp van geïnteresseerde burgers in te roepen.

Op 29 mei 2018 startte Het Nationale Park De Hoge Veluwe Snapshot Hoge Veluwe samen met Wageningen University. Aanvankelijk konden de foto's alleen via de website van het Park worden bekeken, maar een jaar later werd het door Zooniverse, het grootste en populairste platform voor citizen science, ter wereld online gezet. Snapshot Hoge Veluwe was daarmee het eerste Europese nationale park dat op Zooniverse kwam te staan.

Ruim vijftienduizend geregistreerde (en een vele malen groter aantal niet-geregistreerde) burgerwetenschappers uit binnen- en buitenland (o.a. de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Duitsland) hebben in de afgelopen jaren de ruim drieënhalf miljoen door cameravallen gemaakte foto’s beoordeeld. Hiermee hebben ze een essentiële bijdrage geleverd aan het verhogen van kennis op het gebied van gedrag van de grote hoefdieren in het Park.

Vele inzichten dankzij Snapshot
Snapshot Hoge Veluwe heeft een, zij het nog beperkt, inzicht gegeven over de per seizoen soms wisselende voorkeur voor leef- en foerageergebieden per diersoort. Het heeft ons laten zien hoe het wild reageert op recreatie, bijvoorbeeld na het instellen van het struinverbod of na het uitroepen van een lockdown ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Zonder de enthousiaste medewerking van deze vele duizenden vrijwilligers die over de afgelopen drie en een half jaar ruim drieënhalf miljoen beoordelingen van foto’s hebben gedaan, hadden wij niet een dergelijk inkijkje in het diergedrag gekregen.

Machine learning
De techniek schrijdt voort en dankzij de beoordeelde foto’s en het werk van computerexperts is er een algoritme voor Agouti (het computersysteem) ontwikkeld, dat de fotobeoordelingstaak nu al voor een deel kan overnemen. Door machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie, staat niet langer het menselijk inzicht centraal, maar bepaalt het algoritme aan de hand van een grote dataset zelf een relatie tussen invoer en uitvoer van gegevens. Inmiddels herkent de computer via de foto’s de meest voorkomende diersoorten zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons.

De foto’s die vanaf nu door de 50-70 cameravallen worden gemaakt worden niet meer via Agouti in Snapshot Hoge Veluwe ingeladen. De vertaling van alle data in dit systeem wordt verder doorontwikkeld, zodat er middels slimme intelligentie in de toekomst ook inzicht in bijvoorbeeld groepsgrootte en gedrag wordt verkregen.

De onderzoeken naar diergedrag op Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaat uiteraard door, maar dit alles betekent wel dat de website Snapshot Hoge Veluwe binnenkort wordt opgeheven en niet meer via Zooniverse te bekijken is. 

Heel veel dank aan alle vrijwilligers
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is alle vrijwilligers die in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij Snapshot Hoge Veluwe zeer erkentelijk. Zonder hen was het burgerwetenschapsproject Snapshot Hoge Veluwe niet zo’n groot succes geworden. En hoe spijtig voor de meeste van hen, dit succes heeft mede geleid dat computers hun werk nu gaan overnemen.

Accepteer de statistics-cookies om de video te kunnen bekijken.