Uitheems uitkapbos

ontdek meer

De bossen waar we zowel inheemse als uitheemse boomsoorten vinden, noemen we uitheems uitkapbos. 

Dit bostype heeft in de regel minder soorten planten en dieren dan de bossen met inheemse boomsoorten. Wel vinden we hier bijzondere planten en dieren die specifiek verbonden zijn aan uitheemse bossen. Vaak zijn deze bossen ontstaan door aanplant van uitheemse boomsoorten. Na deze aanplant van voornamelijk douglas, Japanse lariks, Corsicaanse den en Amerikaanse eik, kwamen er in die bossen op natuurlijke wijze in beperkte mate ook inlandse boomsoorten bij zoals berk, inlandse eik en beuk.

Vooral langs de bosranden kun je die zogenaamde bijmenging zien. De positieve beleving van deze bossen komt ook door de variatie in boomsoorten en de grote afwisseling in donkere en lichte bossen.