De Hoge Veluwe pleit voor meer flexibiliteit in Europese regels

Donderdag 17 december 2015

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in Brussel gepleit voor meer flexibiliteit bij de uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Op dit moment is binnen de EU namelijk een discussie gaande over de werking van deze Europese richtlijnen. Enerzijds vragen EU-lidstaten meer ruimte in de Richtlijnen voor ondernemers en grondeigenaren om projecten te realiseren. Anderzijds vrezen natuurbeschermingsorganisaties dat dit ten koste gaat van de natuur. Door middel van een brief aan de Europese Commissie heeft De Hoge Veluwe oplossingen aangedragen voor dit conflict.  

In de brief van het Park staat dat meer flexibiliteit in de regelgeving niet ten koste gaat van de natuur. Meer flexibiliteit vergroot juist het draagvlak bij de uitvoerders van de Vogel- en Habitatrichtlijn, waardoor de biodiversiteit wordt gewaarborgd en zelfs verbetert.

De Hoge Veluwe stelt voor om projecten die de natuur kunnen beschadigen vooraf te compenseren door nieuwe natuur. Dus een bescherming voorafgaand aan het project. Daardoor blijft de biodiversiteit bewaard en kan een project doorgang vinden. Een win-winsituatie die ook door de Nederlandse regering in Brussel is bepleit. Daarnaast stelt De Hoge Veluwe voor om grondeigenaren actiever te betrekken bij de bescherming van een Natura 2000-gebied. De jarenlange ervaring in natuurbeheer van de grondbezitters vergroot de kennis en mogelijkheden van een beschermd natuurgebied. Verder heeft het Park voorgesteld om de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beter op elkaar af te stemmen.

Het gevolg van een verduidelijking van de Europese richtlijnen kan zijn dat ook de Nederlandse natuurwetgeving soepeler kan worden. Dat is nu nog niet het geval, vanwege de strikte interpretatie van de huidige Vogel- en Habitatrichtlijn. Op deze manier hoopt het Park een bijdrage te leveren aan een natuur die toekomst heeft.

Brief van NP De Hoge Veluwe aan Mr. Dr. N. Notaro, Head of Nature Unit Bruxelles
Position Paper Natura 2000 and Bill on Nature Conservation
Presentation S.E. van Voorst tot Voorst 20th october 2015 Bruxelles