Nieuw centrumgebied De Hoge Veluwe feestelijk geopend door gedeputeerde Jan Markink

Vrijdag 08 april 2022

Het hart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft nieuw elan gekregen. Mede dankzij subsidie van provincie Gelderland heeft het Park kunnen investeren in het centrumgebied. Dit project is op vrijdag 8 april feestelijk afgesloten met een ceremoniële handeling door gedeputeerde Jan Markink.

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de herinrichting van het centrumgebied van het Park, waarbij het stadse Marchantplein is omgevormd tot een meer natuurlijke plek in het bos. De opzet, de materiaalkeuze en het ‘aardse’ kleurgebruik verwijzen naar de omgeving, wat zorgt voor een betere inpassing in het landschap. Daarnaast is de fietsenherstelwerkplaats verplaatst, waardoor het gebouw nu zicht biedt op het Pampelse Zand. Ook de parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden zijn aangepast en er is een evenemententerrein ontwikkeld.

Economische groei en promotie van de Veluwe
De investeringen in het hart van het Park leveren een bijdrage aan de economische groei en promotie van de Veluwe. Daarom heeft provincie Gelderland subsidie verleend voor investeringen in de (niet commerciële) infrastructuur in het centrum van het nationale park. Dankzij deze samenwerking heeft het Park - ondanks de coronapandemie – het project binnen de afgesproken projecttermijn afgerond. Een hele prestatie, waar provincie en Park graag samen op feestelijke wijze bij stil wilden staan.

Heide uit het Park
Om de goede samenwerking tussen provincie en Park te bestendigen en het project feestelijk af te sluiten, heeft gedeputeerde Jan Markink heide uit het Park terug in het hart van De Hoge Veluwe gebracht. Markink: ‘Heide staat symbool voor de schitterende en kwetsbare natuur die we rijk zijn in Gelderland. Daar zijn we trots en zuinig op. Mooi dat juist dat nu teruggebracht is hier in het hart van de Hoge Veluwe.’

Bezoekers ontvangen én kwetsbare dier- en plantsoorten beschermen
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerder natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Uitgangspunt voor het Park is een goede balans tussen ecologie en economie. Op basis van een integrale visie, Totaalplan 2010-2025, investeert het Park in ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit.

Het ontvangen van bezoekers in een natuurgebied vereist een gedegen bezoekersmanagement. De strategie van het Park is gericht op een versterking van de zonering; de sleutel voor enerzijds bescherming van de meest kwetsbare soorten en gebieden en anderzijds hoogwaardige Hoge Veluwe beleving voor bezoekers. Het recreatief zwaartepunt (de drukste zone) ligt in het hart van het Park. Dit is de verzamel- en ontmoetingsplek voor bezoekers en het startpunt voor een dagje Hoge Veluwe. Door de voorzieningen en attractiviteit van het hart van het Park te versterken, worden andere delen van het Park rustiger met minder verstoring van gevoelige (vogel)soorten.