Persberichten

De Hoge Veluwe geeft foto’s wolvenslachtoffers vrij

Dinsdag 22 maart 2022

Met de komst van de wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden wij geconfronteerd met ernstige dilemma’s betreffende faunabeheer, economische schade, habitat- en soortenbescherming en bezoekersverwachtingen. Hieronder zetten we uiteen waarom Het Nationale Park De Hoge Veluwe pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf in heel Nederland én voor het weren van de wolf uit het Park zelf.

De Hoge Veluwe kraakt onderzoeksrapport ’De wolf terug in Nederland’

Woensdag 02 februari 2022

De overheid maakt beleid ten aanzien van wolven en zegt zich hierbij te baseren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In het Interprovinciaal wolvenplan (IPO 2019) wordt het huidige beleid ten aanzien van de wolf beschreven. Met het voornemen om het huidige beleidsplan te herzien werd Wageningen Environmental Research gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen dat antwoord moest geven op 25 onderzoeksvragen die het toekomstige beleid zullen beïnvloeden. Deze factfinding study genaamd 'De wolf terug in Nederland' werd onlangs gepubliceerd.

Stuifzandherstel in de vorm van een 180 meter breed Hoge Veluwe landmark

Donderdag 27 januari 2022

De oppervlakte van het Europees beschermde actief stuifzandlandschap neemt al vele decennia drastisch af. Dit komt onder andere door toename van stikstofdepositie (vermesting). Het Nationale Park De Hoge Veluwe is door intensief en permanent beheer al vanaf het begin van deze eeuw bezig om dit zeldzame landschapstype te beschermen en behouden. Met het Hoge Veluwe logo in stuivend zand markeert het Park, met haar zogenaamde “vijfde gevel”, twintig jaar stuifzandherstel.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwelkomt de 500.000e bezoeker van het jaar op oudejaarsdag.

Vrijdag 31 december 2021

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2021 zijn doel behaald. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 500.000, een aantal dat op de laatste dag van het jaar werd gerealiseerd.

Bos De Hoge Veluwe wordt klimaatbestendig

Woensdag 08 december 2021

Verzuring en klimaatverandering zorgen voor massale bomensterfte in Nederland. De veranderingen gaan snel en rigoureus. Het Nationale Park De Hoge Veluwe past haar beheer aan om het bos toekomstbestendig te maken en daarmee de biodiversiteit te beschermen.

NP De Hoge Veluwe roept op tot een verbod op droppings

Zaterdag 06 november 2021

Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept beleidsmakers op om een verbod op droppings mogelijk te maken. Aanleiding tot de oproep is een incident dat afgelopen vrijdag plaatsvond in Otterlo, bij één van de drie ingangen van het Park. Een groep studenten uit Delft werd hier in de avond ‘gedropt’ en richtte vernielingen aan bij de op dat moment gesloten portiersloge en ingang. De in beschonken toestand verkerende studenten werden alle bekeurd voor openbaar dronkenschap.

Herinrichting centrumgebied NP De Hoge Veluwe afgerond

Maandag 01 november 2021

HOENDERLOO – De afgelopen jaren vonden er werkzaamheden plaats in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De hele indeling van het centraal in het Park gelegen Marchantplein is aangepakt en de rijwielherstelplaats is volledig gerenoveerd. Vanwege de werkzaamheden was het tijdelijk niet mogelijk om speciale fietsen, zoals bijvoorbeeld (elektrische) rolstoelfietsen of bakfietsen te huren. Vanaf vandaag zijn de werkzaamheden voltooid, kunnen de speciale fietsen weer gehuurd worden en is de rijwielherstelplaats weer geopend.