Waarom betaal ik als bezoeker van het Kröller-Müller Museum ook entree voor het Park?

Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum zijn ondergebracht in twee onafhankelijke stichtingen die het voormalig grondbezit en de aan het Rijk geschonken kunstcollectie van het echtpaar Kröller-Müller beheren.

Het Museum is slechts toegankelijk door het Park. Dit is in lijn met de intentie van het echtpaar Kröller-Müller en het Rijk om het Park en het Museum een samenhangend geheel te laten vormen en blijven en om de toegangsgelden van museumbezoekers voor het Park als één van de economische dragers van het – qua exploitatie niet gesubsidieerde – Park te laten dienen. De toegang tot het Park en daarmee tot het Museum wordt beheerd door het Park. Ter zake van de toegang tot het Park en het Museum, alsook met betrekking tot de te heffen toegangsgelden zijn tussen het Park en het Museum afspraken gemaakt, die laatstelijk zijn vastgelegd in een overeenkomst d.d. 3 mei 2016.

Museumbezoekers maken gebruik van de infrastructuur en de diensten van het Park (beheer en onderhoud van wegen en paden, kaartverkoop, toezicht, etc.) en kunnen gebruikmaken van voorzieningen als Witte Fietsen, een informatiebalie, natuurmuseum Museonder, Parkrestaurant De Hoge Veluwe en de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus.

Tickets Park bestellen

Tickets Kröller-Müller Museum bestellen