1. U MAAKT GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN/OF DIENSTEN

a. U bezoekt onze website

Als u onze website bezoekt, kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken door de cookies en andere automatische gegevensprocedures die onze website gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de Cookieverklaring.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

b. U heeft een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten en/of het Kröller-Müller Museum aangeschaft of u heeft een ander product of dienst gekocht of gehuurd via onze webshop

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten, het Kröller-Müller Museum of een ander product of dienst koopt of huurt via onze webshop, dan verzamelen wij verschillende persoonsgegevens over u:

 • Uw aanhef, naam en contactgegevens (waaronder adres, e-mailadres en telefoonnummer) worden gebruikt om uw ticket, product of dienst aan u te kunnen sturen en om contact met u op te kunnen nemen. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u te identificeren en om u toegang te verlenen tot Het Park;
 • Uw betalingsinformatie (waaronder betaalmethode, IBAN of creditcard gegevens) wordt gebruikt om de betaling uit te voeren;
 • De informatie over uw bestelling (zoals het bedrag, de gekochte dienst, product, uw bestel- en debiteurennummer, uw e-ticket en wanneer de barcode van uw e-ticket is gescand) wordt gebruikt om uw ticket, product of dienst aan u te kunnen leveren;
 • Bepaalde (doorlopende) bezoekerskaarten (dienstkaarten, relatiekaarten of sponsoren/donateurskaarten) worden jaarlijks automatisch naar uw adres gestuurd.

Om vast te stellen of u voor een korting in aanmerking komt voor een product of dienst die u bij ons koopt, worden ook persoonsgegevens verwerkt door Het Park. Zo kan aan de hand van een in te vullen geboortedatum automatisch gecontroleerd of iemand oud genoeg is om het product of dienst te mogen kopen en kan bij kinderen, studenten, CJP-, ICOM-, Museumkaart-, Vriendenloterij-, Rembrandt Vereniging-, Mindervaliden- en Veteranenkaarthouders de betreffende kaart (waaruit het recht op de korting blijkt) worden gecheckt in Het Park. 

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u een ticket/Jaarkaart voor Het Park, één van onze activiteiten, het Kröller-Müller Museum of een ander product of dienst koopt of huurt via onze webshop, dan verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van onze overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor het gerechtvaardigde belang van onszelf of van een derde (zoals andere bezoekers van Het Park), bijvoorbeeld wanneer wij vaststellen of u inderdaad in aanmerking komt voor een korting en/of u identificeren, ter bescherming van onze economische belangen en veiligheid. Tenslotte verwerken we uw persoonsgegevens in verband met wettelijke verplichtingen die op ons rusten, zoals het voeren en bewaren van de administratie.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

c.  U heeft een (contact)formulier op onze website ingevuld of u heeft op een andere manier (telefonisch, per e-mail of per post) contact met ons

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via een contactformulier op onze website of die u aan ons per e-mail of per post stuurt, gebruiken wij om contact met u op te nemen en om uw (aan)vraag of verzoek in behandeling te kunnen nemen. Dit geldt ook als u telefonisch contact met ons opneemt. Wij kunnen notities maken van telefoongesprekken. Bepaalde correspondentie met u wordt ook opgenomen in onze administratie.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij over u verwerken als u contact met ons heeft, verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigde belang om contact met u te hebben. U kunt ook toestemming geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft in dat geval het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doelen van de verwerking. Als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan moeten zij worden verwijderd. Wij bewaren (persoons)gegevens om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals in belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek (zo geldt er voor de administratie een minimale bewaartermijn van 7 jaar en 10 jaar voor gegevens betreffende bedrijfsmatig onroerend goed op basis waarvan wij onze bewaartermijnen hebben ingeregeld). Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen maken wij na afloop van vastgestelde bewaartermijnen ook gebruik van een archief / niet-actieve administratie met strikte toegangsrechten voor enkel geautoriseerde personen ten behoeve van rechtmatige doeleinden.

d. U heeft één van onze apps (zoals NPHV | AR of NPHV Biodiversiteit) gedownload

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Als u één van onze apps (zoals NPHV | AR of NPHV Biodiversiteit) heeft gedownload en hier gebruik van maakt, verzamelen wij verschillende persoonsgegevens over u:

 • NPHV | AR: de volgende persoonsgegevens worden verwerkt met als doel om gebruik van de app mogelijk te maken (functioneel):

- locatiegegevens (approximate location (network-based) en precise location (GPS and network-based),
- foto's, media en bestanden (voor zover deze persoonsgegevens bevatten);
- camerabeelden (voor zover deze persoonsgegevens bevatten);
- opslag (voor zover nodig om foto's, media, camerabeelden en bestanden die u zelf maakt op te slaan en om updates van de app te installeren, de app heeft toegang tot deze gegevens);
- netwerkstatus, -connectie en -toegang.

 • NPHV Biodiversiteit: de volgende persoonsgegevens worden verwerkt met als doel om gebruik van de app mogelijk te maken (functioneel):

- locatiegegevens (approximate location (network-based) en precise location (GPS and network-based),
- foto's, media en bestanden (voor zover deze persoonsgegevens bevatten);
- opslag (voor zover nodig om foto's, media en bestanden die u zelf maakt op te slaan en om updates van de app te installeren, de app heeft toegang tot deze gegevens);
- netwerkstatus, -connectie en -toegang.
Het Park verwerkt de voor- en achternaam, het e-mailadres van gebruikers van NPHV Biodiversiteit (zoals vrijwilligers van Het Park) om voor hen een account aan te maken.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Uw locatiegegevens verwerken we met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. In dit geval doet u dat via het device waarmee u de app heeft gedownload.
 • De overige persoonsgegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te voeren en/of op basis van een gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt dan het recht op privacy, namelijk voor een betere natuurbescherming (in geval van NPHV Biodiversiteit).

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Uw locatiegegevens verwerken we op het moment dat u gebruik maakt van de app;
 • Uw account in NPHV Biodiversiteit wordt na verloop van een lange periode van inactiviteit verwijderd.

 

e. U heeft zich aangemeld voor of ontvangt nieuwsbrieven of bezoekersenquêtes van Het Park of vult een bezoekersenquête van Het Park in

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

 • Uw naam en (e-mail)adres gebruiken wij om onze nieuwsbrief, brochure, folder of een bezoekersenquête aan u te kunnen sturen;
 • De antwoorden die u geeft in een bezoekersenquête gebruiken wij ter verbetering van onze diensten en producten.

De nieuwsbrieven en bezoekersenquêtes die wij per e-mail versturen bevatten web beacons (via Mailchimp). Dit zijn kleine grafische bestanden met unieke ID's die ons in staat stellen te herkennen wanneer en hoe vaak u de e-mail hebt geopend en/of (hoe vaak u) op een bepaalde link hebt geklikt. Hiervoor wordt ook uw IP-adres verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens (op een geaggregeerd niveau) om de effectiviteit en de kwaliteit van onze berichtgeving te verbeteren. Als wij bijvoorbeeld zien dat er veel op bepaalde linkjes is geklikt (in percentages), kunnen we een nieuwsbrief sturen over dit specifieke onderwerp of daaraan meer aandacht besteden in de volgende nieuwsbrief. Ook kunnen we het tijdstip van verzending aanpassen als we zien dat de meeste mensen nieuwsbrieven in een bepaald tijdvak lezen.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Indien u een ticket, product of dienst bij ons heeft gekocht, dan kunnen wij u bezoekersenquêtes of nieuwsbrieven sturen over onze soortgelijke producten of diensten en bijvoorbeeld acties. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigde (commerciële) belang. U heeft het recht om hiertegen bezwaar te maken en kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink die in iedere nieuwsbrief en uitnodiging voor een bezoekersenquête van Het Park is opgenomen. Ook kunt u een e-mail sturen naar privacy@hogeveluwe.nl of een brief sturen aan: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antwoordnummer 2001, 7350 ZX Hoenderloo.

Ook als u niets bij ons heeft gekocht (via de webshop), kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief of aangeven dat u een bezoekersenquête wil ontvangen, dus met uw toestemming. U heeft in dat geval het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt zich uitschrijven via de uitschrijflink die in iedere nieuwsbrief en uitnodiging voor een bezoekersenquête van Het Park is opgenomen. Ook kunt u een e-mail sturen naar privacy@hogeveluwe.nl of een brief sturen aan: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, Antwoordnummer 2001, 7350 ZX Hoenderloo.

De antwoorden die u geeft in een bezoekersenquête verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigde (commerciële) belang om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 • Uw naam en (e-mail)adres bewaren wij totdat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Als u dit doet, wordt dat opgenomen in een uitschrijflijst om te waarborgen dat u daadwerkelijk geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen. Als u ons ook verzoekt om niet op de uitschrijflijst te worden opgenomen, kunnen wij niet garanderen dat u in de toekomst geen berichten meer van ons zult ontvangen;
 • De (niet-geanonimiseerde) antwoorden die u geeft in een bezoekersenquête worden niet langer bewaard dan binnen een redelijke termijn nadat de antwoorden in de uitkomst van de bezoekersenquête zijn verwerkt;

 

f. U doet mee aan Snapshot

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Voor Snapshot Hoge Veluwe wordt gebruik gemaakt van the Zooniverse; hiervoor is verwerkingsverantwoordelijke: University of Oxford, Department of Physics (hierna: "Zooniverse"). Als u deelneemt aan Snapshot geeft u bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres) door aan Zooniverse. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door Zooniverse is de Privacy Policy van Zooniverse van toepassing.

Het Park ontvangt de volgende persoonsgegevens van Zooniverse over deelnemers van Snapshot:

 • de door u gekozen gebruikersnaam;
 • door u geplaatste opmerkingen bij waarnemingen;
 • berichten van u op het forum.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen.

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Park verwerkt persoonsgegevens uit Snapshot op basis van het gerechtvaardigde belang om Het Park te beheren.

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Het Park bewaart de persoonsgegevens over gebruikers van Snapshot niet buiten Snapshot.

g. U maakt gebruik van pagina's van Het Park op sociale media

i. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Het Park maakt gebruik van verschillende sociale mediakanalen, waaronder Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Het Park verwerkt via deze kanalen soms persoonsgegevens, zoals wanneer u een opmerking of een 'Like' plaatst onder een bericht van Het Park of als u via sociale mediakanalen contact met Het Park opneemt. Als u een "tag" van een account van Het Park in een door u gepubliceerd bericht plaatst, of een "hashtag" noemt die verband houdt met Het Park, kan Het Park uw bericht ook her-publiceren ("re-posten") via sociale mediakanalen of langs andere daartoe aangewezen media. Het Park kan ook foto's of video's publiceren via de sociale mediakanalen waarop u zichtbaar bent, zie hiervoor de informatie onder het onderdeel "U bent afgebeeld op door Het Park gepubliceerde foto's of video's" van deze Privacyverklaring.

Wij maken u er op attent dat de sociale mediakanalen zelf ook persoonsgegevens verzamelen, en raden u aan de bijbehorende privacy verklaringen goed door te lezen. De sociale mediakanalen kunnen verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het opstellen van profielen waarop content (zoals advertenties of nieuws) wordt afgestemd.

In aanvulling hierop geldt de informatie over de Algemene Verwerkingen. 

ii. Op basis van welke verwerkingsgrondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het Park verwerkt persoonsgegevens via sociale media op grond van haar gerechtvaardigde belang om contact met u te hebben en om reclame te maken voor haar activiteiten. 

U heeft het recht om in verband met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

iii. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens die Het Park via sociale mediakanalen verwerkt, bewaart Het Park niet buiten de sociale mediakanalen. De bewaartermijnen zoals genoemd in de privacy verklaringen van de sociale mediakanalen zijn hierop van toepassing.